پادرد

پاها با داشتن ۲۶ استخوان، ۳۳ مفصل، ۱۰۷ عضله حافظ مفاصل و ۱۹ عضله و رشته ضخيمي كه عضله را به استخوان وصل ميكند(تاندون)، روزانه در حدود ۸۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰ قدم راه ميروند و در تمام طول عمر تقريبا مسافتي را كه ۴ برابر محيط كره زمين است طي ميكنند. براي راه رفتن چندين تن فشار به پاها وارد آورده ميشود. بلي، چندين تن. به همين دليل است كه پاها با مقايسه با ساير اعضاء بدن بيشتر در معرض صدمه ديدن قرار دارند.
هر زمان كه پاها با مشكلي روبه رو شوند، ابتدا با بروز علائمي نظير پينه(سفت شدن نسوج)، سياه شدن شست، و تورم شست، از وجود مشكل مطلع ميشويد. و اگر به آن مشكل توجه نكنيد و آن را به حال خود رها كنيد، علامتي مخابره ميكنند كه نميتوانيد ناديده بگيريد، يعني درد به سراغتان ميآيد.
دكتر نيل شفر كارشناس پا ميگويد: معمولا مشكل اينست كه كفش قالب و مناسب پا نيست و يا اين كه فرد مشكل مادرزادي پا دارد كه نيازمند ترميم است. البته در ارتباط با اين موضوع عوامل ديگري هم نقش ايفا مينمايند. مثلا: با بالا رفتن سن اضافه وزن ميتواند مقدار زيادي فشار به پا وارد كند.
در زير به ساير عللي كه در نتيجه سالمند شدن موجب پادرد ميگردد اشاره ميشود:
تورم نسوج زير پوست كف پا
معمولي ترين علت درد پاشنه پا، التهاب و تورم نسوج كف پا است كه به موازات بالا رفتن سن بروز ميكند. به اين دليل كه احتمالا رشته نسج هاي كف پا(رشته نسوج اليافي قابل كشش است كه از پاشنه به بالاي پا كشيده شده است) به مرور خاصيت كششي يا الاستي سيته را از دست داده و حالت سفتي به خود ميگيرند. چون نسوج مزبور بر اثر راه رفتن يا ايستادن دائما تحت فشارند، اين فشار به پاشنه منتقل شده و بعضي اوقات استخواني كه اصطلاحا به آن استخوان مهميزي ميگويند در پاشنه ايجاد ميكنند.
دكتر تزويي بار ديويد متخصص و كارشناس امور مربوط به پا ميگويد: در واقع بر اثر فشار شديد و كششي كه به پاشنه وارد ميشود مهميز مزبور موجب ميگردد كه در پا درد احساس شود. دكتر بار ديويد ميگويد: فكر كنيد نسوج كف پا رشته ايست منحني شكل كه در هلال كف پا وجود دارد. زماني كه روي اين هلال قدم بر ميداريد آن رشته صاف گشته و كشيده ميشود.
اين عمل نشان ميدهد كه تورم نسوج كف پا موجب درد پاشنه شده است. اين وضعيت به هنگامي كه از تختخواب بلند ميشويد و يا اين كه پس از مدتي نشستن بلند ميشويد براي مدت كوتاهي پديد مي آيد.
از بين رفتن لايه چربي
از هنگام تولد زير پاشنه پا و در قسمت بالاي پا زير پوست پا لايه هاي چربي داشته ايد. ليكن همين كه سالها و سالها راه رفتيد و راه رفتيد، اين چربي ها صاف و نازك شده و به تدريج جمع ميشوند.
گرچه اين عملي است طبيعي، اما ميتواند دردآفرين باشد، زيرا بر اثر كمي چربي در پاشنه(كه لايه اي نرم براي پاشنه بوده) درد توليد ميشود. يادآوري ميگردد كه لايه چربي پاشنه جذب كننده ضربه ها است. به اين ترتيب بر اثر از بين رفتن لايه چربي زير پاشنه احساس درد مينماييد.
آرتروز
استفاده زياد و بي حد از مفاصل موجب ميشود غضروفهايي كه آنها را نرم و قابل انعطاف نگه ميدارد فرسوده گردد. در بيشتر موارد جراحت باعث كندي بهبودي شده و تورم، سائيدگي غضروف را به دنبال آورده، راه رفتن را مشكل و دردناك مينمايد. به علت اين كه آرتروز به تمام مفاصل پا صدمه ميرساند پاها به شدت در عذاب قرار ميگيرند. آرتروز خود را از راه ايجاد درد، تورم، و كلفت و سفت شدن نسوج ميشناساند، نشانه هاي آرتروزي پا بيشتر در قسمت بالاي وسط پاها يا در انگشتان ديده ميشود.
صرف نظر از بيان علت صدمه ديدن پا، ذيلا مواردي ذكر ميگردد كه با رعايت آن موارد ميتوان درد را در شروع آن متوقف ساخت.
اول به اين اقدام مبادرت نماييد
از مسكن بهره گيريد
داروهاي غيراستروئيدي ضد تورم(NSAIDs
) از قبيل بروفن درد را تسكين بخشيده و به تورم بيشتر پادردها آرامش ميدهد. دستورات پشت بسته داروها را بخوانيد و آنها را رعايت نماييد. به هر حال اين درمان جنبه موقت دارد.
دكتر ديويد ميگويد: بيشتر از يك هفته از داروهاي مسكن استفاده نكنيد و حتما جهت تسكين دردهاي خاص پاي خود از راه هاي ديگر هم بهره جوييد.
راه هاي عاقلانه ديگر
انگشتان پا را خم كنيد تا تاندونها كشيده شوند
بيشتر دردهايي كه از التهاب و تورم زير پوست كف پا ظاهر ميشوند مربوط به تاندوني است به نام Achilles
Tendon كه منقبض و سفت ميشود.
اين تاندون از پاشنه آغاز شده و به نسوج زير كف پا ختم ميشود. زماني كه اين تاندون سفت شود يا اصطلاحا بگيرد، رشته نسوج اليافي قابل كشش كف پا نميتوانند انعطاف داشته باشند و كشش نشان ميدهند.
دكتر بار ديويد ميگويد: اگر تاندون Achilles
را بكشيد به تورم نسوج زير كف پا تسكين ميبخشيد.
براي كشيدن تاندون آچي لس، خود را در وضعيتي آرام قرار دهيد. بنشينيد يا دراز بكشيد و ساق پا را طوري خم كنيد كه انگشتان پا در دسترس قرار گيرند. با هر دو دست انگشتان پا را به طرف جلو ساق پا كشيده و آنها را براي ۲۰ ثانيه به همين حالت نگه داريد.
براي تسكين دادن به تاندون تكيه بدهيد
راه ديگر كشيدن تاندون Achilles
آنست كه در برابر ديوار بايستيد. دستها را به ديوار زده، در حالي كه كف پاها را محكم بر زمين چسبانيده ايد، به طرف جلو تكيه كنيد. پاها و پشت را صاف نگه داريد و زانوها را به هم بچسبانيد.
دكتر ديويد ميگويد: در صورتي كه اين عمل را درست انجام دهيد عضله پشت ساق پا كشيده ميشود. اين عمل را ۱۰ مرتبه تكرار كنيد و هر كشش را به مدت ۳۰ ثانيه نگه داريد.
زمان كشيدن تاندون را تغيير دهيد
زماني كه تاندون Achilles
حمله ميكند، كشيدن آن باعث ميشود كه درد پاشنه تسكين يابد. اما اين كار را بايد پيوسته و منظم انجام دهيد. قبل و بعد از ورزش روزانه تاندون را بكشيد. همچنين، شبها قبل از رفتن به رختخواب و صبحها پس از بلند شدن از تختخواب به كشيدن تاندون مبادرت ورزيد.
دكتر بار ديويد ميگويد: عده اي ميگويند چون پاها و ساقهاي پا شبانه استراحت ميكنند، ديگر كشيدن تاندون ضرورت ندارد، اما بدانيد اغلب افراد شب كه ميخوابند انگشتان پا را محكم و سفت نگه ميدارند. التهاب و تورم كف پا غالبا در اولين چند قدمي كه صبح حركت كنيم حالت بدتري پيدا ميكنند و با كشيدن پا قبل از بلند شدن ميتوانيد در آغاز صبح به پا آرامش دهيد.
به پاشنه پا لايه بدهيد
به دنبال چيزي بگرديد كه به پاشنه لايه بدهد، و يا اين كه از متخصص و كارشناس پا بخواهيد لايه اي تجويز كند كه به پاشنه هايتان تسكين ببخشد. يا با لايه گذاري اضافي بتوانيد تحمل راه رفتن يا دويدن را پيدا نماييد.
دكتر ديويد ميگويد: با كمي بالا گرفتن پاشنه پا تاندون شانس استراحت پيدا كرده و در نتيجه كشيدن كف پا آسان ميشود.
كفش ها را با كفش دو يا كفش راهپيمايي عوض كنيد
اگر به مرور زمان لايه چربي طبيعي پا ساييده شده، از كفش هاي ورزشي بهره جوييد. دكتر جيمز ميكلسون دانشيار جراحي استخوان ميگويد: همچنين اگر در ناحيه پا يا سر پا درد احساس كنيد، كفش هاي بنددار فشار كمتري به جلو پا وارد ميسازند، از آنها نيز استفاده نماييد.
وزن كم كنيد
دكتر بار ديويد ميگويد: چنانچه بر اثر گذشت زمان و در ظرف سالها وزن اضافه نموده ايد، درك كلي حكم ميكند كه وزن اضافي فشار اضافي به پا وارد ميكند. اين اضافه فشار موجب ميگردد كه در پاشنه پا درد احساس نموده و ناحيه سر پا دچار درد گردد. بديهي است هرچه بدن سبكتر باشد پاها درد كمتري احساس ميكنند.
كف پوش ويژه كفش استفاده كنيد
دكتر ميكلسون ميگويد: براي اين كه مانع ضربه هاي وارده به پا شويد، كف پوش كفش بخريد و در داخل كفش قرار دهيد. معمولا كفش پوش يگانه چيزي است كه پاها بدان نياز دارند.
كفش هايي كه داراي عمق بيشتري هستند مناسب ترند
طبق نظر دكتر مايكل: اگر كفش ورزشي و استفاده از كفپوش موثر واقع نگردند، بايستي به كارشناس پا و به كفش فروشي هايي كه كارشناس پا دارند و يا به موسسات پزشكي كه داراي متخصص پا هستند مراجعه نمود و كفشي خواست كه عمق بيشتري داشته باشد. اين عمل اجازه ميدهد كه لايه بيشتري در كفش گذاشته تا جلو ضربه ها و فشاري كه به پا وارد ميشود گرفته شود.
از پوشيدن كفش هاي پاشنه بلند اجتناب نماييد
اگر خانمي هستيد كه كفش پاشنه بلند ميپوشيد، بايستي بدانيد استفاده از كفش پاشنه بلند به معناي آنست كه به استقبال ابتلاي به آرتروز و يا ساير دردهاي پا ميرويد. كفش پاشنه بلند تمام فشاري را كه در نتيجه راه رفتن به پا وارد ميشود، به جلوي پا(جايي كه خود به خود تحت فشار است و غيرقابل حركت ميباشد) منتقل ميسازد.
پاها را مورد اندازه گيري قرار دهيد
كفش تنگ پا را بيشتر ناراحت ميكند. دكتر ميكلسون ميگويد: غالب خانم ها كفشي ميپوشند كه دو شماره از اندازه واقعي پايشان كوچكتر باشد، و بسياري از آنها براي خريدن كفش پاي خود را حتي ساليانه اندازه نميگيرند و به همان اندازه قبلي اكتفا ميكنند، و بعضا پس از ۵ سال پاي خود را مجددا اندازه ميگيرند. چون به موازات بالا رفتن سن پا هم رشد‌ ميكند، لذا كفشي كه در سن ۴۰ سالگي اندازه پا بوده حالا اندازه پا نميباشد و خيلي كوچكتر است. از فروشنده يا دوستان خود بخواهيد در موقعي كه ايستاده ايد پاي شما را اندازه بگيرند. دكتر ميكلسون يادآور ميشود: هر موقع كه ميخواهيد كفش بخريد ‌اين كار را انجام دهيد. راههاي ديگري كه شما را مطمئن ميسازد كفش اندازه و مناسبي خريده ايد به شرح زيرند:
ـ در نظر داشته باشيد كه ممكن است يك پا از پاي ديگر بزرگتر باشد. لذا زماني كه كفش ميخريد، كفشي انتخاب نماييد كه اندازه پاي بزرگتر باشد. (اگر لازم بود از لايه يا كف پوش براي كفش ديگر بهره گيريد).
ـ در اواخر روز يعني اوايل شب براي خريد كفش اقدام كنيد، زيرا در اين زمان پاي شما به قدر كفايت در طول روز بزرگتر شده است (يعني تورم پيدا كرده است) و شما به كفشي نياز داريد كه بتوانيد پا را در بزرگترين وضعيت خود در آن كفش قرار دهيد و آسايش داشته باشيد.
ـ كفشي را كه ميپوشيد بايستي لااقل يك دوم اينچ بين درازترين انگشت پا و انتهاي كفش فاصله وجود داشته باشد.
به خوردن زنجبيل يا ginger
عادت كنيد.
دكتر نيل بارنارد نويسنده كتاب "با درد بجنگيد" و رئيس كميته پزشكان مسئول امور پزشكي واشنگتن دي سي ميگويد: "زنجبيل معالج جالبي است، دردهاي ناشي از آرتروز و تورمهاي دردناك را تسكين ميبخشد. زيرا به طور طبيعي خاصيت ضدتورمي دارد. هر چند نيازي نيست كه به منظور كسب آرامش بيشتر مقدار زيادي از آن را مصرف كنيد، اما بايستي به طور مداوم و منظما از آن استفاده نماييد.
زنجبيل تازه در سوپرماركتها يافت ميشود و هر روز يك دوم قاشق چايخوري خرد شده آن را با غذا (به عنوان ادويه) ميل كنيد. و يا اينكه آن را در آب ريخته و بخوريد. طبق نظر دكتر بارنارد Cloves
(غنچه خشك شده يكي از درختهاي گرمسيري است كه به عنوان ادويه طعم دهنده از آن استفاده ميشود)، سير، زردچوبه، در بعضي از افراد اثرات مشابهي دارند. ليكن اين نظر هنوز از لحاظ علمي ثابت نگرديده است.
روي نقاط دردناك آرتروزي فلفل بماليد
دكتر بارنارد ميگويد: "كرم هاي موجود در كانتر داروخانه كه با ماده Capsaincin
(تركيب فعال فلفل) ساخته شده دردهاي ناشي از آرتروز را تسكين ميدهد. مصرف اين پماد ممكن است در ابتدا ايجاد سوزش كند، ليكن به تدريج و در دفعات بعدي آن سوزش حس نميشود. پماد را به قدر كفايت در محلي كه درد ظاهر شده بماليد و بعد از استفاده از آن پماد دستها را خوب بشوييد و توجه داشته باشيد كه دست آلوده با اين پماد را به چشم نماليد. البته ساير غشاءهاي مخاطي را نيز بايد‌ از تماس با اين دارو حفظ نمود، زيرا اين پماد ميتواند در آنها نيز ايجاد سوزش بسيار شديد كند.
روش ورزش نمودن را تغيير دهيد
دكتر Donna Astion
معاون امور مربوط به خدمات پا و قوزك بيمارستان مخصوص بيماريهاي مفصلي موسسه ارتوپدي شهر نيويورك ميگويد: "اگر بر اثر فشار زيادي كه به علت سريع راه رفتن به پا وارد‌ ميشود، پاها احساس ناراحتي كنند، بايستي روش راه رفتن را تغيير داد. مثلا سعي كنيد به جاي هر روز راه رفتن، يك روز در ميان راه برويد، نوع ورزش را تغيير بدهيد، يعني به جاي دويدن دوچرخه سواري كنيد. اگر ورزش دو ميكنيد، به جاي دويدن در جاده هاي خشن خاكي، سطوح صافتري را مانند جاده اسفالته انتخاب كنيد.
پاها را در آب خيس نماييد
پاها را در آب گرمي كه نمك Epsom
به آن اضافه كرديد خيس كنيد. خيس كردن پا تورم نسوج متورم را ميخواباند و فشار را تسكين ميدهد. دستورات پشت بسته نمك را بخوانيد و طبق آن عمل نماييد ـ معمولا توصيه ميشود يك قاشق غذاخوري نمك اپسوم را در ۱۴/۱ ليتر آب حل كنيد.
بر مصرف دارو نظارت كنيد
داروهاي غيراستروئيدي ضدتورم (NSAIDs
) مانند بروفن و (Aleve) Naproxen با درد‌ مقابله ميكنند اما در بعضي افراد اثرات جانبي به شرح زير دارند:
ـ گيجي توليد‌ ميكنند
ـ‌ در صورت، پا و يا ساق پا تورم ايجاد ميكنند.
ـ ادرار را ناگهان كاهش ميدهند
ـ دل بهم خوردگي ايجاد ميكنند
دكتر پرسي توصيه ميكند: اگر با مصرف دارو هر يك از علائم مذكور را ديديد، با پزشك يا داروساز صحبت كنيد و از او بخواهيد داروي جانشين تجويز كند كه اين آثار را نداشته باشد
چه موقع بايد به پزشك مراجعه نمود‌
دكتر بار ـ ديويد ميگويد: "معمولا آنچه ميخواهيد آن است كه درد را از شما دور كند. اما اگر از معالجات خانگي نتيجه نگرفتيد بايستي به پزشك خانوادگي يا كارشناس پا مراجعه كنيد.
درد ‌مدام پاشنه يا ساير دردهاي پا ممكن است علامت يك اشكال عمده باشند، مانند شكستگي ناراحت كننده استخوان يا علامت پاره شدن تاندون كف پاي صاف. چنين حالتي ممكن است به جراحي يا گچ گرفتن پا نياز داشته باشد. همچنين ممكن است درد‌ پاشنه پا علت ديگري مانند مشكل ديسك، يا آرتروز ستون فقرات داشته باشد

 

http://www.shahrvand.com/

 

  
نویسنده : ميلانی ; ساعت ٥:۳۸ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱۸ شهریور ،۱۳۸٢

مؤثرترين راههاي پيشگيري از اسهال

* تغذيه با شيرمادر

کودکي که در ۶ ماه اول زندگي منحصراً با شيرمادر تغذيه مي شود کمتر به اسهال مبتلا مي شود و در صورت ابتلا ، شدت بيماري در او کمتر است .

خطر ابتلا به اسهال شديد و مرگ و مير ناشي از آن در کودکاني که در ۶ ماه اول زندگي از شيرمادر تغذيه نمي کنند ممکن است تا چندين برابر بيشتر از کودکاني باشد که منحصراً از شيرمادر تغذيه مي کنند .

تغذيه با شيرمادر از ابتلا به بيماري اسهال جلوگيري مي کند .

محتويات شيرمادر به مقاومت بدن در مقابل اسهال و ساير بيماريها کمک مي کند . بنابراين کودکي که از شيرمادر تغذيه نمي شود بيشتر در معرض خطر ابتلا به اسهال و ساير بيماريهاست .

* از شيشه ، پستانک و ساير وسايل که ممکن است آلوده و موجب اسهال شوند نبايد استفاده کرد .

اگر شيرخشک يا شيرگاو براي تغذيه کودک استفاده مي شود بهتر است بجاي شيشه و پستانک از فنجان يا قاشق استفاده شود .

تغذيه کودک با بطري يا شيشه شيرخوري چون ابتلا به بيماري اسهال را افزايش مي دهد ، لذا به هيچوجه توصيه نمي شود .

* در ۶ ماهه دوم زندگي ، همراه باشير مادر بايد به کودک غذاي کمکي داد .

غذاي کمکي بايد مقوي بوده و بصورت نيمه جامد و پوره تهيه شود . ادامه دادن شيرمادر همراه با غذاي کمکي خطر ابتلا به اسهال شديد و مرگ در اثر اسهال را کاهش مي دهد .

 

 نکات بهداشتي که بايستي هنگام تهيه و خوراندن غذا به کودک رعايت شود .

قبل از تهيه غذا و قبل از غذا دادن به کودک دستهاي خود را با آب و صابون خوب بشوييد .

هنگام تهيه غذاي کودک سعي کنيد محل تهيه و ظروف آن تميز و بهداشتي باشد .

ميوه و سبزي خام را قبل از دادن به کودک با آب تميز کاملاً بشوييد و در صورت امکان ضدعفوني کنيد .

غذاي کودک را خوب بپزيد و حتي الامکان آن را تازه تهيه کنيد . اگر غذا را نگاه مي داريد آن را در يخچال و يا جاي خنک نگاهداشته و روي آن را بپوشانيد و در صورت عدم وجود يخچال هنگامي که مي خواهيد اين غذا را به کودک بدهيد آن را کاملاً بجوشانيد .

غذا را با قاشق تميز به کودک بدهيد و از بطري استفاده نکنيد .

 

* شستن دستها :

ورود ميکرب از مدفوع به دهان باعث اسهال مي شود . ميکرب از طريق دست ، مواد آلوده و چرک زير ناخنها هم منتشر مي شود . براي پيشگيري از اسهال بايد ورود ميکروب به دهان کودک را متوقف کرد . دستها بايد با آب و صابون بخصوص در موارد زير شسته شوند ؛

بعد از تميز کردن کودکي که مدفوع کرده است .

بعد از رفتن به توالت

قبل از آماده کردن غذا

قبل از خوردن غذا

قبل از غذا دادن به کودک

 

معمولاً کودکان دست خود را به دهان مي برند . بنابراين شستن مرتب دستهاي کودک مخصوصاً

قبل از غذا خوردن ضروري است .

 

* استفاده از توالت بهداشتي :

يکي از مهمترين اقداماتي که خانواده ها مي توانند براي پيشگيري از انتشار ميکروب و بيماري اسهال به عمل آورند ، دفع صحيح مدفوع در محل مناسب است . اکثر بيماريها ، مخصوصاً اسهال ، از ميکربهاي موجود در مدفوع انسان ايجاد مي شوند . اين ميکروبها از طريق آب ،‌غذاي آلوده و دستهاي کثيف و غيربهداشتي وارد بدن انسان مي شوند .

براي دفع مدفوع بايد هميشه از توالت بهداشتي استفاده کرد .

اگر امکان استفاده از توالتهاي بهداشتي وجود ندارد ، بايد تا حد امکان دفع مدفوع در محلي دور از خانه ها ، جاده ها ، منابع آب و محل بازي کودکان باشد . پس از اجابت مزاج بايد مدفوع را دفن کرد .

برخلاف باور عمومي ، مدفوع کودکان خردسال به مراتب آلوده تر از مدفوع بزرگسالان است . لذا حتي کودکان خردسال نيز بايد از توالتهاي بهداشتي استفاده کنند . اگر کودکان خارج از توالت اجابت مزاج نمايند بايد بلافاصله مدفوعشان جمع آوري شده ، داخل توالت ريخته يا مدفون گردد .

توالتها بايد بطور مرتب شسته و تميز شوند و در محل سرپوشيده باشند .

مدفوع حيوانات را بايد از محيط زندگي و منابع آب دور نگهداشت .

 

* استفاده از آب آشاميدني سالم

خانواده هايي که از آب لوله کشي سالم استفاده مي کنند کمتر دچار بيماري مي شوند .

خانواده هايي که به آب لوله کشي سالم دسترسي ندارند نيز مي توانند با اقدامات زير از ابتلا به بيماريها بخصوص اسهال پيشگيري نمايند .

۱- چاههاي آب را سرپوشيده نگاه دارند .

۲ - محل مدفوع و فاضلاب ( شامل آب حاصل از شستشوي البسه و ظروف ) بايد حدود ۱۵-۱۰ متر دورتر از منبع آب مصرفي براي پخت غذا ، آشاميدن ، حمام کردن و شستشو نگاهداشته شوند .

۳ - سطلها ، طنابها و کوزه هايي که براي جمع آوري و ذخيره کردن آب استفاده مي شوند بايد پاکيزه نگاهداشته شوند ( براي مثال بجاي اين که سطل را بر روي زمين قرار دهند آن را آويزان کنند ) .

۴ - حيوانات را از منابع آب آشاميدني دور نگهدارند .

- آب را در خانه نيز مي توان تميز نگه داشت اگر :

آب آشاميدني در بشکه تميز و سرپوشيده ذخيره شود .

براي برداشتن آب از بشکه ، از ملاقه يا ظرف تميز استفاده شود .

هيچ کس اجازه نداشته باشد که دست خود را وارد منبع آب کند يا مستقيماً از منبع آب بخورد.

حيوانات خارج از خانه نگهداري شوند .

در صورتي که آب لوله کشي وجود ندارد با جوشانيدن آب مي توان از ابتلا به اسهال و ساير بيماريها پيشگيري کرد .

آب لوله کشي سالمترين آب آشاميدني است . آب ساير منابع اغلب داراي ميکروب است . حتي آب صاف و زلال نيز ممکن است حاوي ميکروب باشد .

 جوشاندن آب سبب کشته شدن ميکروبها مي شود . بنابراين در صورت امکان آب منابعي مانند نهرها ، چشمه ها ، چاهها ، مخزنها و يا تلمبه هاي عمومي بايد اول جوشانده و قبل از آشاميدن سرد شوند  . مخصوصاً جوشاندن آب براي استفاده شيرخواران و کودکان خردسال بسيار مهم است زيرا آنان کمتر از بزرگسالان در مقابل ميکروبها مقاومت دارند .

ميکروبها توسط مگس پخش مي شوند . پس مانده هاي غذا ، آشغال ، ميوه و سبزيهاي مانده محيط مناسبي براي ازدياد مگس مي باشد .

زباله هاي خانه را مي توان در گودالي ريخت و روي آن را با خاک کافي پوشاند و يا سوزاند تا از انتشار ميکروبهاي بيماري زا پيشگيري شود .

 

 

  
نویسنده : ميلانی ; ساعت ۱٠:۳٠ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱٧ شهریور ،۱۳۸٢

چاقي کودکان

 براي تعيين چاقي از معياري به نام شاخص توده بدني ( BMI ) استفاده مي شود . اگر BMI يک کودک از حداکثر  BMI مجاز بيشتر باشد کودک ، چاق محسوب مي شود . براي آشنايي بيشتر جدول BMI طبيعي پسران و دختران ۷ تا ۱۲ سال در زير آورده مي شود .

در حال حاضر حدود ۲۵ درصد کودکان چاق هستند . در صورت عدم پي گيري ، کودکان چاق در بزرگسالي نيز دچار چاقي و عوارض ناشي از آن مي شوند .  سن ابتلا به ديابت روز به روز در حال پايين آمدن است و احتمال ابتلا به بیماریهای قلبی ، افزایش فشار خون و مشکلات روحی در جوانان افزایش یافته که يکي از ريشه هاي آن را در چاقي کودکان مي توان جستجو کرد . 

 

جدول BMI برای پسران ۷ تا ۱۲ سال

حداکثر BMI

متوسط BMI

حداقل BMI

سن

۲/۱۹

۱/۱۵

۸/۱۳

 ۷ سالگی

۲۰

۸/۱۵

۸/۱۳

۸ سالگی

۲۱

۲/۱۶

۱۴

۹ سالگی

۲۲

۶/۱۶

۲/۱۴

۱۰ سالگی

۲/۲۳

۲/۱۷

۶/۱۴

۱۱ سالگی

۲/۲۴

۸/۱۷

۱۵

۱۲ سالگی

 

جدول BMI برای دختران ۷ تا ۱۲ سال

حداکثر BMI

متوسط BMI

حداقل BMI

سن

۶/۱۹

۴/۱۵

۴/۱۳

 ۷ سالگی

۶/۲۰

۸/۱۵

۶/۱۳

۸ سالگی

۸/۲۱

۴/۱۶

۸/۱۳

۹ سالگی

۲۳

۸/۱۶

۱۴

۱۰ سالگی

۲۴

۴/۱۷

۴/۱۴

۱۱ سالگی

۲/۲۵

۱۸

۸/۱۴

۱۲ سالگی

علل چاقي

در موارد بسيار کمي چاقي کودک مي تواند در اثر بيماري هاي ديگر ايجاد شده باشد . هيپوتيروئيديسم ( کم کاري تيروئيد ) ، سندرم کوشينگ ( پرکاري غده فوق کليه )‌ ،‌ هيپرانسولينيسم اوليه ، پسودوهايپوپاراتيروئيديسم ، اختلالات هيپوتالاموس و تعدادي از سندرم هاي ژنتيکي .

 

درمان

۱ - تغذيه صحيح : بايد به کودک اصول تغذيه صحيح که در هرم غذايي خلاصه شده است آموزش داده شود . در مرحله بعد بايد به کودک و والدين او تفهيم شود که نياز کودک به غذا با نياز بزرگسالان به غذا متفاوت و از آنها کمتر است . 

کودکان ۴ تا ۶ ساله مجاز هستند روزانه ۱۸۰۰ کيلوکالري غذا مصرف کنند . اين ميزان در کودکان ۷ تا ۱۰ ساله ۲۰۰۰ کيلوکالري ، در دختران ۱۱ تا ۱۴ ساله ۲۲۰۰ کيلوکالري و در پسران ۱۱ تا ۱۴ ساله ۲۵۰۰ کيلوکالري است . در صورتي که بخواهيم به کودک رژيم بدهيم بايد مواد غذايي روزانه وي را به گونه اي تنظيم کنيم که ۵۰۰ کيلوکالري کمتر از ميزان مجاز ،‌ غذا مصرف کند . هدف رژيم دادن به کودکان چاق ،‌ کاستن ۱۰ درصد وزن بدن طي ۶ ماه است .

۲ - ورزش منظم : بسياري از کودکان چاق از ورزش کردن طفره مي روند . در واقع يکي از دلايل چاقي در اين کودکان کم تحرکي است . والدين بايد ترتيبي بدهند که اين کودکان به طور منظم در يک باشگاه ورزشي به فعاليت بپردازند . علاوه بر اين در منزل نيز اين کودکان بايد زير نظر والدين خود ۲۰ تا ۳۰ دقيقه ورزش کنند .

۳ - مشارکت  خانواده : مشارکت خانواده نقش کليدي را در موفقيت درمان کودکان چاق به عهده دارد . افراد خانواده بايد همراه با کودک چاق خود طبق هرم غذايي تغذيه کنند ، با وي به ورزش بپردازند و سعي کنند تا محيطي آرام براي وي فراهم کنند .

مصرف داروهاي ضد چاقي ( حتي انواع تأييد شده آن ) براي کودکان ممنوع است .

 

پيشگيري

پيشگيري از چاقي بايد از دوره شيرخوارگي شروع شود . بايد در ۲ سال اول زندگي ،‌ شيرخوار از شيرمادر تغذيه کند و مادر فقط هنگام وجود علائم گرسنگي به وي غذا دهد . نبايد از غذا به عنوان وسيله اي براي آرام کردن کودک استفاده کرد .

استفاده طولاني مدت و غيرضروري از شيشه شير به صورت روشي براي آرام کردن يک شيرخوار گريان ممکن است اين عادت را در او ايجاد کند که هر وقت دچار مشکل و ناراحتي شد به دنبال غذا برود .

نکته ديگري که والدين بايد به آن توجه کنند اين است که نشان دادن غذاهاي خوشمزه و جذاب به کودک راه خوبي براي خوشحال کردن کودک نيست .

والدين براي جلب رضايت فرزند خود از روش هاي غيرخوراکي استفاده کنند . يک ساعت بازي با کودک از دادن شکلات و شيريني به وي رضايت بيشتري براي کودک ايجاد مي کند .

پس از شيرخوارگي نيز وظيفه والدين در اين زمينه سنگين تر مي شود . آنها بايد بعد از ۲ سالگي شيرکم چرب را جايگزين شيرپرچرب کنند . از مصرف زياد آب ميوه توسط کودکان قبل از دبستان جلوگيري شود . به کودکان بايد ياد داده شود که هر زمان گرسنه شدند غذا بخورند ، نه اينکه مجبور باشند در زمان هاي مشخص غذا بخورند .

 نبايد کودکان را مجبور کرد تمام غذاي کشيده شده در ظرفشان را بخورند ؛ بلکه بايد به آنها ياد داده شود که هنگام سيري از غذا خوردن دست بکشند . والدين بايد اصول تغذيه صحيح طبق هرم غذايي را به کودک آموزش دهند و خود نيز به آن عمل کنند . ضمناً والدين بايد خوردن غذاهاي پرکالري در خانه را محدود و طوري برنامه ريزي کنند که چربي ها کمتر از ۳۰ درصد کل کالري مصرفي را فراهم کنند . آنها بايد کودک را تشويق کنند که سبزي و ميوه ( مواد فيبري ) به ميزان زياد مصرف کند . از همه مهمتر اينکه غذا نبايد به عنوان ابزاري براي تنبيه يا تشويق کودک به کار رود . والدين بايد امکان يک زندگي فعال همراه با ورزش را براي کودک خود فراهم آورند .

منبع:http://www.irib.ir/health/

 

 

  
نویسنده : ميلانی ; ساعت ۱٠:٢۳ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱٧ شهریور ،۱۳۸٢

گوش شنواي همسرانتان باشيد

خانمها و آقايان محترم لطفا بخوانید و نظر بدهید !!!

اينكه همسرتان مي خواهد ”گوش شنوا و سنگ صبورشان“باشيد فقط مشكل شما نيست. در طول تاريخ همه مردها با اين مشكل مواجه بوده اند . كمي فكر كنيد هيچوقت خودتان نخواسته ايد همسرتان بيشتر دركتان كند؟ ولي نگران نباشيد، با كمي تمرين هردويتان يكديگر را درك خواهيد كرد، بالاخره اين سوءتفاهم ها بر طرف خواهد شد.

«مشكل اصلي خود شما هستيد!»

هر چه زودتر به اين جملات ايمان بياوريد، زودتر مشكلاتتان حل مي شود. همواره سو تفاهم ها به اين علت اتفاق مي افتند كه زوجين منظور هم را متوجه نمي شوند،زن از abc صحبت مي كند و مرد xyz مي شنود. بار ديگر زن سعي مي كند منظور خود را بيان كند ولي اين بار با عصبانيت بيشتر. در عوض مرد هم با لحن تندتري پاسخ مي دهد و...

خوب گوش كنيد

به عنوان يك مرد،بدانيد كه گوش شنوا داشتن و خوب گوش دادن به زنها يك جزءاز «مرد بودن» است. همسرتان را درك كنيد و بدانيد كه درك كردن هيچوقت برابر با «موافق بودن» نيست. مجبور نيستيد كه با هم،هم عقيده باشيد كافيست گوش كنيد و شرايط او را درك كنيد.

به احساس آنها احترام بگذاريد

زنان اصولاً مخلوقات با احساسي هستند. در نتيجه اين كاملاً طبيعي است كه هنگام حرف زدن احساساتي شوند. اگر چه آنها هيچوقت به اين موضوع اعتقاد ندارند.

انتقاد

اگر مي خواهيد در مورد چيزي قضاوت كنيد كمي تدبير به خرج دهيد. كمي خوشبينانه قضاوت كنيد. همواره انتقاد نكنيد.

هميشه سعي نكنيد حرف خود را به كرسي بنشانيد:

مردها فكر مي كنند كه در رابطه با زنها همواره بايد حرف خود را ثابت كنند و نظر خود را به كرسي بنشانند ولي بهتر است در كارهاي خود نظر همسرتان را هم بخواهيد در اين صورت آنها احساس مي كنند كه به عقيده آنها احترام مي گذاريد.

اما چطور خوب گوش كنيم؟

  • به ياد داشته باشيد كه در حين گوش كردن به زنان كافيست خود را جاي آنها بگذاريد يكبار هم كه شده احساس آنها را ديد و نگرش آنها را هم تجربه كنيد.
  • به آنها نشان دهيد كه همه حواستان به آنهاست. وقتي درباره تعطيلات صحبت مي كنيد سر خود را به اخبار ورزشي گرم نكنيد.
  • درباره موضوعي كه صحبت مي كند سوال كنيد. او را تشويق كنيد. در اين صورت خودتان هم بهتر مسئله را درك خواهيد كرد.
  • با گوشه و كنايه جواب او را ندهيد. در اين صورت همه كارهاي او را زير سوال خواهيد برد.
  • سعي كنيد خودتان را جاي او بگذاريد و احساسش را درك كنيد.
  • به او نشان دهيد كه او را مي فهميد با خونسردي با او صحبت كنيد. به ياد داشته باشيد كه به محض اينكه صدايتان را بالا ببريد او هم همين كار را خواهد كرد (و برعكس).

گوش كردن به يك همسر عصباني

وقتي او دارد از فرط عصبانيت مي لرزد و فرياد مي زند كه شما بدترين مرد روي زمين هستيد، چه كار مي كنيد؟ اصلاً چه كاري از دستتان بر مي آيد؟ وقتي انسان عصباني است دوست دارد درك شود و تنها چيزي كه نمي پذير اين است كه از او انتقاد شود، احساساتش زير سوال رود و...پس اولين قدم اين است كه او را عصباني تر از آنچه هست نكنيد. راه ديگر اين است كه از او بپرسيد چه اتفاقي افتاده است. با او همدردي كنيد. ولي بهترين و راحترين راه اين است كه از او مودبانه عذرخواهي كنيد (البته اگر شما باعث ناراحتي او شده ايد).

گوش كردن به شكايت هاي همسر

وقتي صحبت از شكايت و انتقاد به ميان مي آيد بايد حواستان را بيشتر جمع كنيد. البته اين طبيعي است كه هيچ كس دوست ندارد مورد انتقاد واقع شود ولي شايد گاهي گوش كردن به شكايت هاي همسرتان هم شيرين باشد. هرگاه با چنين شرايطي مواجه شديد با خودتان بگوئيد كه اين شانس دوباره اي است كه همسرتان در اختيارتان گذاشته تا خودتان را اصلاح كنيد. همواره توجه داشته باشيد كه همسرتان شكايت خود را به طور واضح مطرح نمي كند مثلاً اگر مي گويد

«تو همه وقت را به كار كردن اختصاص مي دهي ».منظورش اين است كه وقت بيشتري را براي من بگذار. به هر حال سعي كنيد سنگ صبور و گوش شنواي همسرتان باشيد. مطمئن باشيد زندگي براي خودتان هم شيرين تر و لذت بخش تر خواهد شد.

 

  
نویسنده : ميلانی ; ساعت ۸:٥٦ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱٧ شهریور ،۱۳۸٢

کلسترول و راههای کاهش آن

محققان دانشگاه تورنتو عقيده دارند؛ استفاده كردن از سبزي هاي خام به همراه مواد غذايي حاوي سبزي هاي پخته فراوان، بهترين راه براي كاهش كلسترول بوده و اين روش، بسيار مفيدتر و بي ضررتر از استفاده از داروست.
تحقيقات انجام شده در آمريكا، در تاريخ ۲۳ جولاي ۲۰۰۳، نشان مي دهد كه، كاهش كلسترول بدن (LDL)؛ (كه باعث گرفتگي عروق قلبي مي شود)؛ از دو طريق امكان دارد: ۱- استفاده از دارويي به نام لواستاتين ۲- استفاده از سبزي ها و مواد غذايي حاوي سبزي (به شرط اين كه سبزي ها سرخ نشوند).
براي كاهش كلسترول از طريق دوم (استفاده از سبزي ها)؛ بهترين خوراكي ها عبارتند از: آجيل هاي خام (بادام و پسته خام به مقدار كم)؛ پروتئين سويا، سبزي ها و ميوه ها با درصد فيبر بالا (كاهو، كلم، سبزي خوردن؛ انواع مركبات به شرط اين كه با پوست داخلي شان مصرف شوند؛ اسفناج؛ هويج و...) جوي سياه (به صورت سوپ يا نان)؛ جو سفيد (در سوپ)، مارگارين گياهي (به مقدار كم) استفاده از روغن هاي گياهي مثل روغن زيتون.
دكتر ديويد جنكينز؛ محقق و رئيس مركز تغذيه گياهي (گياهخواران) آمريكا؛ عقيده دارد كه: يكي از بهترين راه هاي كاهش كلسترول؛ عادت كردن تدريجي مردم به ژريمي است كه گياهخواران از آن استفاده مي كنند. اين رژيم شامل استفاده از سبزي ها با درصد فيبر بالا، آجيل هاي خام (به مقدار كم) پروتئين هاي گياهي (مثل سويا) و روغن هاي گياهي مثل روغن زيتون است. اين رژيم مي تواند در كنار مصرف غذاهاي معمولي به مقدار كم؛ گنجانده شود. در نتيجه با اين روش و عموميت يافتن آن در جامعه، سلامت عمومي تأمين مي شود. به علاوه او عقيده دارد: «با بالا رفتن سن؛ كلسترول افزايش يافته و ما در معرض خطر حمله قلبي قرار مي گيريم.» امروزه مردم براي كاهش كلسترول بدن خود؛ به قرص پناه مي برند، اما؛ اگرچه استفاده از قرص يك روش علمي و پزشكي است؛ اما راه بهتر، رعايت رژيم غذايي سبز(استفاده از سبزي ها و ميوه ها) است.
در يكي از مهم ترين تحقيقات انجام شده ۴۶ مرد و زن را انتخاب كردند كه كلسترول بالايي داشتند. از اين تعداد؛ تعدادي را به صورت اتفاقي (راندوم) انتخاب كردند و آنها را تحت سه نوع رژيم غذايي مختلف قرار دادند. گروه اول از غذاهايي با چربي حيواني اما به ميزان كم، استفاده كردند. گروه دوم از همان رژيم گروه اول استفاده كردند اما علاوه برآن روزانه ۲۰ ميلي گرم از لواستاتين استفاده كردند. گروه سوم تحت رژيم غذايي قرار گرفتند كه درآن از چهار نوع ماده خوراكي كه كاهش دهنده كلسترول بودند، استفاده شده بود.
اين مواد غذايي (غذاهايي كه گروه سوم از آنها استفاده كردند) كه بسيار آسان هضم مي شوند، شامل نان تهيه شده از جوي سياه، غلات پخته شده، نوشابه سويا، سويا و انواع ميوه ها بود. وعده شام اين گروه عبارت بود از: پنير، سويا، پياز، كمي فلفل سياه، بلغور جو و سبزيجات مختلف و يك تكه نان جو.
نتيجه حاصله اين بود كه گروه سوم؛ سريع ترين و بهترين نتيجه را گرفته و كلسترول بدن آنها؛ سريعاً كاهش يافت. دكتر جنكينز عقيده دارد كه: «استفاده از يك رژيم غذايي مناسب و در صورت لزوم استفاده از دارو با تجويز پزشك؛ باعث كاهش كلسترول و كنترل آن مي شود و به اين ترتيب سلامتي انسان تضمين شده و خطر ابتلا به بيماري كاهش مي يابد.»
همچنين او عقيده دارد؛ «سلامتي با داشتن يك رژيم غذايي مناسب حفظ مي شود و با رعايت و كنترل مواد غذايي مصرفي؛ به طور طبيعي و بدون نياز به هرگونه دارو؛ كلسترول بدن در حد نرمال باقي مي ماند.»
دكتر جنكينز مي افزايد: «اكثر افرادي كه كلسترول بالايي دارند؛ قبل از اينكه زير نظر پزشك تحت درمان با رژيم غذايي مناسب قرار بگيرند؛ سريعاً از دارو استفاده مي كنند. اما اين روش چندان مناسب نيست.» او عقيده دارد كه «بسياري از افرادي كه كلسترول بالايي دارند؛ بدون استفاده از دارو و تحت نظر يك رژيم غذايي مناسب، مي توانند سلامتي خود را بازيافته و درمان شوند.» بنابر اين او به پزشكان توصيه مي كند كه: «اولين راه درمان بيماراني كه كلسترول بالا دارند؛ استفاده از رژيم غذايي كنترل شده و سپس استفاده از دارو است.»

منبع : http://www.hamshahri.net/

 

  
نویسنده : ميلانی ; ساعت ٩:٠٩ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱٦ شهریور ،۱۳۸٢