درد سياتيك (Sciatics)

احتمالا شما هم به خاطر فعاليتهايي كه داشته ايد ــ در دوران كودكي و در دوران بزرگسالي ــ درد كمر و پشت را تجربه كرده ايد.
بعضي اوقات درد قسمت پايين پشت فقط به ستون فقرات محدود نميشود. آن درد به نحوي ميتابد كه كفل را فرا گرفته، پايين رفته به زير پا، زير زانو، و حتي به پا و انگشتان پا سرايت ميكند و بعضا بي حسي هم ايجاد مينمايد. اگر اينطور عمل كند، ممكن است دچار درد سياتيك شده باشيد.
سياتيك ممكن است در هر وضعيتي بروز كند، و به همين جهت است كه آغازش با تعجب كامل روبرو ميشود. ممكن است باغچه را از علف هرز پاك كرده باشيد، و در حالي كه ميخواهيد روي پاي خود بلند شويد، ناگهان احساس كنيد كسي سوزن به پايتان فرو كرده است. يا زماني كه روي صندلي نشسته، كتاب مورد علاقه خود را در يك دست، و فنجان چاي را در‌ دست ديگر داشته، ميخوانيد و ميآشاميد، تصميم ميگيريد بلند شويد تا چاي دوم را بياوريد اما احساس ميكنيد بخش پايين پشت تان درد‌ گرفته و سوزش دارد و همينطور در پايتان هم سوزش احساس ميكنيد. هر يك از اين دو داستان كه باشد، آغاز بروز درد سياتيك را براي شما بازگو ميكند. دكتر جان توماسي متخصص
Chiropractic (مداواي ناراحتي بدن از طريق ماساژ ماهرانه استخوانهاي ستون فقرات) در ويرجينياپيچ ميگويد: چنانچه به سياتيك مبتلا شده باشيد، علت آن تحريك عصبي است كه از سراسر كپل گذشته، به ران، عضلات ساق پا و پاي شما ميرسد.
بعضي اوقات ديسك هاي لاستيكي شكل بين ستون فقرات بزرگ شده و به ريشه اعصاب فشار وارد‌ ميكند. به اين بزرگ شدن ديسك بين ستون فقرات از نظر پزشكي
Heniated Disc ميگويند، يعني ديسك خزيده شده. بلند كردن اشياء در وضعي نامناسب، و همچنين جراحات ممكن است عامل سياتيك باشند.
صفحات بين ستون فقرات به مرور حالت طبيعي را از دست ميدهند. و لذا در زمان بازنشستگي اين صفحات نياز به مداوا پيدا ميكنند. دكتر توماسي ميگويد: در زمان سالمندي فرد دچار نارساييهاي گوناگوني ميشود، اين صفحات يا ديسك ها به هم فشار وارد ميكنند، استخوانهاي ستون فقرات تيز و برجسته ميشوند، و به احتمال زياد تحريكات عصبي به وقوع ميپيوندد.
دكتر استيون ماندل استاد كلينيكي عصب شناسي بيمارستان دانشگاه جفرسون در فيلادلفيا ميگويد: ناراحتي ممكن است زماني بدتر شود كه مينشينيد، و درد پا و زانو ممكن است شديدتر از درد پشت باشد.
دكتر ماندل ميگويد: 40 درصد از افراد در طول عمر سياتيك را تجربه ميكنند. درد سياتيك در بيشتر از آنها غالبا در ظرف يك ماه خود به خود فروكش ميكند.
شيلا رايد درمانگر موسسه ستون فقرات نيوانگلند در ويليستون ورمونت متذكر ميشود، هر وقت كه به مدت 2 تا 3 ماه به پشت درد دچار شديد، بايستي به پزشك مراجعه نماييد تا بيماري يا جراحت جدي شما را تشخيص دهد. اما همين كه پزشك بيماري را سياتيك يا ساير بيماريها تشخيص داد، راههايي وجود دارد كه بتوان به آن تسكين داد و از حملات آتي آن جلوگيري نمود.

اولين اقدام
موضع دردناك را سرد‌ نماييد
ريد ‌ميگويد: با گذاشتن يخ روي محل درد سياتيك، به درد تسكين بخشيد. براي حفظ پوست، حوله اي بين پشت و بسته يخ قرار دهيد. ممكن است در هر يك ساعت پانزده تا بيست دقيقه يخ را روي محل درد بگذاريد. يا اينكه روش را تغيير داده و به جاي يخ از بسته هاي گرم كننده روي محل قرار دهيد، و يا از دوش آب گرم و حمام استفاده نماييد. حرارت به عضلات آرامش ميبخشد.

مصرف دارو را كنترل كنيد
دكتر استيون پري استاد داروهاي غيرنسخه اي دانشگاه ايالتي اكلاهما در وزر وود ميگويد: گرچه بسيار نادر است، اما يك دارو ممكن است موجب درد سياتيك شود، اگر در زمان مصرف داروي (
Anilien) Zalpiden درد سياتيك احساس كرديد، به پزشك مراجعه كنيد. اين دارو براي جلوگيري از بي خوابي تجويز ميگردد.
پزشك براي تسكين دادن درد سياتيك ممكن است استامينوفن، آسپرين يا داروهاي ضد تورم غير استروئيدي نظير بروفن تجويز نمايد. چون اين داروها ممكن است با ساير داروها در هم تاثير متقابل داشته باشند، لذا اطمينان حاصل كنيد كه پزشك را از مصرف هر نوع دارويي مطلع كرده باشيد.

راه هاي عاقلانه ديگر
راست و مستقيم بنشينيد
دكتر توماس ميگويد: نشستن طولاني ناراحتي را تشديد مينمايد، زيرا به انحناي طبيعي پشت صدمه وارد ميكند. نشستن ممكن است صفحات بين مهره اي را تحت فشار قرار داده و پي هاي پايين پشت و عضلات آن را ضعيف كند. وقتي كه مينشينيد، راست بنشينيد و پشت خود را در وضع مناسبي قرار دهيد. زانوها را در سطحي كه باسن قرار دارد، نگهداريد، پاها در سطح زمين صاف قرار گرفته باشند، و پشت راست باشد.

زاويه ها راست و 90 درجه اي باشند
دكتر توماس توصيه ميكند: زماني كه پشت ميز يا كامپيوتر هستيد، صندلي تان را طوري قرار دهيد كه آرنج ها بتوانند خود را در وضع 90 درجه اي قرار داده و بازوان جلو موازي سطح زمين باشند. متكاي كوچكي را به نحوي در پشت سر خود بگذاريد كه قادر باشيد راست بنشينيد و انحناي طبيعي ستون فقرات را حفظ كنيد.

به خود استراحت بدهيد
ريد ميگويد: وقتي كه كار ميكنيد مرتب به خود استراحت بدهيد. هر نيم ساعت دست از كار بكشيد و دور و اطراف قدم بزنيد. اگر با اتومبيل مسافرت ميكنيد، از نشستن طولاني در پشت فرمان يا صندلي مسافر خودداري نماييد. در هر ساعت رانندگي لااقل يك توقف داشته باشيد.

از داروهاي غيرنسخه اي بهره گيريد
دكتر ماندل ميگويد: دردكُش هاي كانتر داروخانه ها مانند استامينوفن، بروفن، يا
Naproxen ممكن است به ناراحتيهاي موقت ياري رسانند.
اما براي استفاده از آنها بايستي با پزشك مشورت گردد. زيرا داروهاي غيرنسخه اي كانتر داروخانه ها ميتوانند اثرات جنبي داشته باشند.

از كفش پاشنه كوتاه استفاده نماييد
دكتر توماس ميگويد: كفش راحت پاشنه كوتاه بپوشيد. پاشنه هايي كه بلندتر از يك و يك دوم اينچ باشند وزن بدن را به جلو كشيده و ستون فقرات را از نظم خود خارج ميسازند.

اشياء را به نحو درستي بلند نماييد
اگر پس از كمردرد احساس بهبودي نموديد، براي جلوگيري از عود مجدد درد بايستي در بلند كردن اشياء دقت به خرج داده و آنها را به نحوي كه به سلامتي صدمه اي وارد نيايد از زمين بلند نماييد.
دكتر توماس ميگويد: اغلب افراد در نتيجه بلند كردن ناصحيح اشياء به كمر خود صدمه وارد ميكنند. سبد لباسشويي يا جعبه ابزار را كه بلند ميكنيد، مطمئن شويد پاهايتان نسبت به شئي چهارگوش قرار گيرد، سپس زانوها و باسن را در حالي كه پشت راست باشد، خم نموده و شئي را بلند نماييد.
شئي را به بدن نزديك نموده و پشت را راست نگهداريد و آن را بلند كنيد. اگر بايستي بچرخيد و خم شويد يا به شئي دسترسي پيدا كنيد، قبل از بلند كردن تامل نماييد تا وضعيت مناسبي به خود بگيريد. و اگر ممكن نباشد از كسي كمك بگيريد.

به پهلوها بخوابيد
دكتر توماس اخطار ميكند: اگر بخواهيد درد پشت و درد سياتيك را كاهش دهيد و يا آن را از بين ببريد، هرگز روي معده نخوابيد. در عوض به پهلو خوابيده، ساقها را جمع نموده و بالشي زير زانوها قرار دهيد. با قرار دادن بالش يا حوله لوله شده زير زانوها، شكم را به طرف بالا قرار دهيد. اگر ميخواهيد در وقت خواب بالشي زير سر بگذاريد، با گذاشتن بالش بزرگ به گردن فشار وارد نسازيد. در عوض از بالش كوچكي كه سر، گردن، و قسمت بالايي پشت را در يك خط قرار دهد، استفاده نماييد.

قدم بزنيد
ريد ميگويد: زماني كه دوران نقاهت از درد سياتيك را ميگذرانيد، تا آنجا كه ممكن است فعال بمانيد، حتي اگر فقط دور خانه راه برويد. دكتر ماندل ميگويد: بعد از آن كه درد فروكش كرد، بدن را به طور ملايم بكشيد، و سپس ورزش هاي نرمي را معمول داريد.

چه زماني بايستي به پزشك مراجعه شود؟
دكتر ماندل ميگويد: اگر درد به طرف پايين بدن رفت، فكر نكنيد كه فقط به علت ابتلاي به سياتيك ميباشد. هر زمان كه درد پشت با پرتوافكني، سوزش، يا گزش، توأم باشد، بايستي به پزشك مراجعه گردد.
چند حالت، از جمله حمله قلبي، مرض قند، و كمبود ويتامين
B12 در بدن اين نوع درد را ايجاد ميكند.
حتي حالت مذكور ممكن است بر اثر آرتروز استخواني كه بيشتر ما سالمندان را رنجور ميسازد، پيدا شود.
دكتر ماندل ميگويد: از آنجا كه بسياري از اين نوع توضيحات وجود دارد، بهتر است در صورت بروز چنين دردي اجازه دهيم كه پزشك

  
نویسنده : ميلانی ; ساعت ۱۱:٤٩ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۳ خرداد ،۱۳۸۳