جدول تکامل کودکان ۵/۱ ماهگي تا ۲۴ ماهگي

۲۴ ماهگي

۱۸ ماهگي

۱۵ ماهگي

۱۲-۱۳ ماهگي

۹-۱۰ ماهگي

۵/۴  تا ۶ ماهگي

۳-۴ ماهگي

۵/۱ تا ۲ ماهگي

رديف

درآوردن جليقه لباس

ترکيب کلمات

استفاده از قاشق و چنگال

توپ بازي

دست تکان دادن به نشانه خداحافظي

دست دستي کردن

تلاش براي گرفتن اسباب بازي

خنده صدادار

شناخت دستهايش

توجه به صورت

لبخند زدن

۱

حداقل ۳ کلمه

حداقل يک يا دو کلمه

بابا و ماما مفهوم

بابا و ماما نامفهوم

جيغ کشيدن

درآوردن صداي ا - او

درآوردن صداي آرام

۲

نشان دادن ۶ قسمت بدن

فهميدن صحبت با او

 

پاسخ به اسمش یا کلمات آشنا

گوش کردن با دقت به صداهاي آشنا

برگشتن به طرف صداها

لبخند زدن يا آرام شدن با صداي مادر

پاسخ به صداي زنگ

۳

بازکردن دکمه لباس

برگرداندن شيشه

خط خطي کردن

انداختن اشياء در استکان

برداشتن اشياي کوچک

چنگ زدن يا گرفتن اشياء بزرگ ( جغجغه )

رساندن دست ها به همديگر

 

۴

از پله بالا رفتن

دويدن

خوب راه رفتن

ايستادن بمدن چند ثانيه

نشستن بدون کمک

غلت زدن

ثابت نگه داشتن سر در حالت نشسته

بالا آوردن لحظه اي سر در حاليکه شيرخوار روي شکم خوابيده

۵

 

  
نویسنده : ميلانی ; ساعت ۱۱:٥۳ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٤ امرداد ،۱۳۸۳