ازدياد سريع بروز سرطان سينه در مردان

يك درصد سرطان هاي پستان يا سينه را سرطان سينه مردان تشكيل ميدهد كه متاسفانه در سالهاي اخير درجه بروز آن افزايش يافته و پژوهشگران يكي از علل مهم آن را چاقي زياد ميدانند. در 25 سال گذشته هر ساله حدود يك درصد به ميزان بروز سرطان سينه در مردان اضافه شده است و در حال حاضر هر ساله حدود 2500 مرد در آمريكا به اين سرطان دچار ميشوند.
اصولا در خانواده هايي كه چند زن و يك مرد به سرطان سينه دچار هستند، اين نمايانگر وجود ژن معيوب سرطان سينه در اين خانواده است كه حتما بايد با متخصصين ژنتيك سرطان مشورت كنند.
چون سرطان سينه در مردان زياد رواج ندارد تشخيص آن هم به تعويق ميافتد و شخص بيمار غده سينه و يا ناراحتيهاي مربوط به سرطان را جدي نميگيرد و به همين جهت وقتي بيماري تشخيص داده ميشود كه سرطان در بدن ريشه دوانده و يا به اندامهاي مجاور سرايت كرده است.
مصرف سبزي و ميوه كه حاوي مقدار زيادي آنتي اكسيدان هستند، به همراه داشتن رژيم غذايي سالم و ورزش و همچنين داشتن وزن ايده آل ميتواند در پيشگيري سرطان سينه در مردان و زنان موثر باشد.

/ 0 نظر / 17 بازدید