چند توصيه به آقايان برای حمايت عاطفی از همسرانشان

اگر مي خواهيد همسرتان همواره زني با طراوت وسرزنده و مادري سنجيده ومهربان باشد تصور نکنيد

 که مجبوريد بهاي سنگيني را براي حصول اين نتيجه بپردازيد. فقط کافيست روزانه دقايقي به دقت به

 حرفهاي او گوش فرا دهيد. دراين شرائط طبيعي ترين کاري که او خواهد کرد همان صحبت کردن است.

 دراين مواقع براي اينکه همسرتان احساس کند که مورد پذيرش بيشتري است ، بهتر است چند توصيه

 زير را رعايت کنيد:

 

1-  وقتی احساس می کنيد همسرتان ناراحت است، منتظر حرف زدن او نمانيد. اگر شما آغاز گر حرف

باشيد، 50 درصد ناراحتی اش را از بين می بريد.

2-  وقتی به او اجازه صحبت می دهيد ، بدانيد ناراحت شدن ازاينکه او چرا ناراحت است کمکی به حل مسئله نمی کند.

3-  از قطع کردن سخن او اجتناب کنيد.

4-  وقتی نمی دانيد که چه بگوييد ، حرفی نزنيد. اگر نمی توانيد حرف مثبتی بزنيد و يا اگر نمی توانيد

جانب احترام را بگيريد، ساکتبمانيد.

5-  اگر همسرتان قصد صحبت نداشت با طرح سئوال او را به صحبت تشويق کنيد.

6-  احساسات او را اصلاح نکنيد و در مقام داوری برنياييد .

7-  تا حد امکان آرامش خود را حفظ کنيد. واکنش نشان ندهيد چراکه اگر حتی برای لحظه ای

 کنترل خود را از دست بدهيد، بازنده می شويد.

/ 0 نظر / 14 بازدید