سكته هاي قلبي و مغزي بيشتر در ساعات اوليه صبح به وقوع ميپيوندند

پژوهشگران و متخصصان بيماريهاي قلب انگلستان اين هفته گزارش دادند كه ساعات اوليه صبح (بين 8 تا 11 صبح) خطرناك ترين ساعات براي بروز سكته هاي قلبي و مغزي هستند و طبق آمار موجود درصد بالايي از مردم در اين ساعات به حملات سكته هاي قلبي و مغزي دچار ميشوند. علت اصلي اين عمل را به بالا رفتن فشار خون در ساعات اوليه صبح و پس از استراحت شبانه ميدانند كه اكثرا همراه است با دلهره شروع روزي ديگر و دست و پنجه نرم كردن با مشكلات زندگي.
يكي از جراحان معروف لندن در اين باره ميگويد كه در ساعات اوليه صبح رقم درخواست آمبولانس براي كمك رساني به افرادي كه علائم و نشانه سكته هاي قلبي و مغزي دارند درست دو برابر ساعات ديگر روز است. اگر فشار خون بالا به همراه چاقي، رژيم غذايي نامناسب و دلهره و اضطراب و سيگار و استرس در ساعات اوليه روز موجب بالا رفتن امكان سكته هاي قلبي و مغزي ميشود پس بايد‌ در شناسايي و حذف اين عوامل از زندگي روزانه اقدام نمود و از آن دوري كرد. آمار جديد درباره اينكه آيا فشار خون ميتواند نقشي در بروز سكته هاي قلبي و مغزي داشته باشد نشانگر آن است كه درصد بالايي از مردم از اين حقيقت غافلند و نميدانند كه فشار خون بالا ممكن است باعث مرگ زودرس شود و فاجعه غيرقابل جبراني را منجر گردد.

/ 0 نظر / 56 بازدید