گلودرد

ممكن است شنيده باشيد با بالا رفتن سن عضلات بدن به مرور ضعيف تر ميشوند. بديهي است تنها عضلات بازوان و ساقها ضعيف نميشوند، بلكه تمام عضلات چنين وضعي پيدا ميكنند، حتي عضلاتي كه هرگز درباره ضعيف شدنشان فكر نميكنيد، مثل عضلات گلو.
گلو يا جعبه صدا از عضلات ساخته شده است. همانطور كه شخص مسن تر ميشود اين عضلات هم ضعيف شده و تغيير شكل ميدهند. همين حالت براي تارهاي صوتي پيش ميآيد. در نتيجه، زماني كه به درد گلو (گلوي متورمي كه موجب شود صدا خشن شود و خس خسي گردد) دچار شويد، تورم عضلات ضعيف تر شده گلو ديرتر بهبود مييابند. پزشكان به اين نوع گلودرد "گلودرد سالمندي" گويند.
به طور كلي، تارهاي صوتي سالمندان بيشتر از ساير گروههاي سني مشكل پيدا كرده و مدت و زمان آن طولاني تر ميباشد. دكتر
GregoryGrillone متخصص حلق و گوش و بيني و مدير مركز صدا در مركز پزشكي بوستون ميگويد: افراد به تدريج كه مسن تر ميشوند، تارهاي صوتي شان ضعيف تر شده و انحنا پيدا ميكند.
بعضي از بيماران سالمند صدايشان تحت تاثير قرار ميگيرد. بيماراني كه مبتلا به پاركينسون و ديابت هستند از اين جمله اند. اما بيشتر افراد به علل معمول و رايج دچار گلودرد ميگردند. اگر به عفونت ويروس ساده اي مانند سرماخوردگي مبتلا شويد، گلو تحت تاثير قرار ميگيرد. در زماني كه نوه شما مشغول تماشاي بازي فوتبال كامپيوتري است و خود بازي ميكند، چنانچه شما هم تماشاگر باشيد و بر اثر هيجان ناشي از تماشا ناگهان به صداي بلند فرياد بكشيد، در تارهاي صوتي تان اثر گذاشته و به ضعيف شدن آن تارها كمك كرده ايد. افرادي يافت ميشوند كه از صداي خود به نحو بدي استفاده كرده اند، مانند بعضي از معلمين، خوانندگان، يا وكلاي دادگستري.
موضوع ديگري كه موجب دردگلو ميشود گاز معده و روده (كه موجب سوزش قلب ميشود) است كه به موازات مسن تر شدن به طرف مري برگشت نموده و باعث ميشود كه بخشي از محتويات معده كه شامل اسيدهاي قوي هضم كننده ميشود به مري برگردد. اين اسيد برگشتي براي گلو حساسيت ايجاد كرده و گلودرد را به دنبال دارد. دكتر گويل وان ميگويد: "برگشت اسيد معمولي ترين علت ايجاد مشكل در صدا ميباشد."
پزشكان توصيه ميكنند، ايجاد كننده مشكل هر چه باشد، توجه به استراتژيهاي زير صدا را به شما برميگرداند.

اولين اقدام
گلو را تر و تازه نگه داريد
دكتر گريل وان ميگويد: عبارت "ادرار رنگ رفته" در بين پزشكان كارشناس صدا و خوانندگان حرفه اي عبارتي است شناخته شده و خوانندگان ميدانند، اگر رنگ ادرارشان صاف و روشن نباشد، به اين علت است كه به قدر لزوم آب نياشاميده اند. و آشاميدن آب كافي بخش اساسي بهداشت صداي خوب است. آشاميدن آب ترشحات گلو را رقيق كرده و به آن ترشحات تحرك ميدهد، و نيز در مرحله بهبودي به بدن كمك ميكند. بنابر اين روزانه لااقل 8 ليوان 225 گرمي آب بياشاميد.

راههاي عاقلانه ديگر
كمتر صحبت كنيد
دكتر
Marshal pastman متخصص آلرژي در شهر Reno نوادا بيان ميدارد: صحبت ننمودن در طول روز مشكل است. اما زماني كه دچار گلودرد هستيد، نياز داريد به گلو و تارهاي صوتي استراحت و فرصت بدهيد. دكتر پست من توصيه ميكند: اگر تاندونهايتان صدمه ديده نبايد سعي كنيد از تاندون صدمه ديده استفاده نماييد، و لذا به همين نحو به گلوي دردناك فرصت بدهيد و از آن استفاده ننماييد.

حتي در گوشي هم صحبت نكنيد
بعضي از كساني كه به درد گلو مبتلايند، تصور ميكنند در گوشي صحبت كردن بي ضرر است. دكتر
Flozence B.Blager استاد بخش حلق و گوش و بيني دانشكده پزشكي دانشگاه كلورادو و رئيس بخش گفتار درماني و خدمات شنوايي در مركز تحقيقات پزشكي دنور ميگويد: در گوشي صحبت نمودن به تلاش زيادي نياز دارد و به هيچ وجه براي صدا مناسب نيست.
زماني كه در گوشي صحبت ميكنيد، به علت اين كه همراه با فشار از ناحيه گلو عبور ميكند، به گلو فشار وارد مينمايد. اين عمل موجب كشش عضلات شده و هرچه در گوشي صحبت كردن بلندتر باشد، كشش زيادتر گشته و فشار وارده بيشتر ميشود و بر تارهاي صوتي اثر منفي ميگذارد.

بنويسيد
دكتر بلاگر ميگويد: چنان چه كاغذ و قلم همراه داشته باشيد، ميتوانيد ارتباط برقرار كرده و فشار گلو را كاهش دهيد.

از محيط آلوده و حساسيت زا اجتناب نماييد
دكتر بلاگر توصيه مينمايد: به محل هايي كه داراي دود يا عطر بوده و شما آن دود يا عطر را استنشاق ميكنيد، نرويد. زيرا ميتوانيد گلو را حساس تر كنيد.

متوجه تحسين گويي و مديحه سرايي باشيد
دكتر بلاگر صدمه اي را كه افراد مداح يا تحسين گو به صداي خود ميزنند و فشاري كه بر گلو وارد ميسازند، مورد مطالعه قرار داده است. او ميگويد: بر اثر استفاده از تارهاي صوتي، ميتوانيد آنها را براي ابد از كار بياندازيد. او متذكر ميشود: در ميدانهاي ورزش با صداي بلند و خشونت فرياد نزنيد، اگر ميخواهيد افراد تيم خود را تشويق نماييد، به صداي خود پشتيبان بدهيد. برنامه خويش را مشخص نموده و از بلندگو بهره گيريد، به اين ترتيب بدون آن كه فرياد بكشيد، كار زيادتري انجام داده ايد. دكتر بلاگر ميگويد: اين عمل در شما اين احساس را ايجاد مينمايد كه در واقع نقش خود را براي تشويق تيم ايفا نموده ايد.

صدا را در جاي صحيح خود قرار دهيد
با سرماخوردگي ممكن است خسته و ضعيف شويد و نفستان قدرتش را از دست بدهد. در اين صورت، كوشش لازم دارد تا صدا به حال اول برگردد. دكتر بلاگر ميگويد: حتي بعد از آن كه بيماري مداوا گردد، ممكن است تنفس به حال ضعيف باقي بماند و باعث شود از ته گلو صحبت نماييد. اين عمل ميتواند فقط پس از گذشت چند هفته صدا را خشن و نامناسب نمايد.
دكتر بلاگر يادآور ميگردد: ممكن است لازم گردد آموزش داده شود كه چگونه تنفس كنيد، و صدا را به حال اول برگردانيد. به نفس كشيدن از ناحيه شكم متمركز شويد نه از سينه، و صدا را در جلو تمركز دهيد نه در گلو

صدا را تقويت نماييد
دكتر بلاگر ميگويد: يكي از راههاي تقويت صدا آن است كه بازدم را 15 تا 20 ثانيه طول بدهيد. آگاهانه و عالما سعي كنيد 2 تا 3 دفعه در روز(زماني كه ثانيه ها را ميشماريد، طوري محكم نفس بكشيد كه صداي «ويس» شنيده شود. در زمان خارج كردن نفس بر صحبت كردن متمركز گرديد. اين عمل موجب ميشود بعد از خارج كردن نفس و صحبت كردن فشار كمتري بر گلو وارد شود.

رطوبت جذب كنيد
دكتر اَن دويس ميگويد: استفاده از رطوبت نيز راه خوبي براي مرطوب نگه داشتن مجاري تنفس و تحرك ترشحات گلو ميباشد. با استفاده از وسائل آشپزخانه ميتوانيد بخور رطوبت بدهيد. ظرف بزرگ محتوي آب را آنقدر حرارت بدهيد تا به جوش آيد، سپس آن را روي ميز گذاشته، حوله اي روي سر بياندازيد و سر را روي ظرف بگيريد و نفس عميق بكشيد. چشمها را ببنديد و آنقدر خود را نزديك نبريد كه پوست را بسوزانيد. 5 تا 10 دقيقه به خود بخور بدهيد.

در صدد ايجاد آرامش برآييد
يك قطعه شيريني خشك سفت را مِك بزنيد يا يك ليوان آب گرم با عسل يا با ليمو بنوشيد. دكتر لويس ميگويد: اين كار گلوي خشك را آرامش ميبخشد.

از ضد اسيد بهره گيريد
اگر از برگشت اسيد معدي رنج ميبريد، راه معمولي مداواي آن و در نتيجه معالجه درد گلو آن است كه از ضد اسيدهايي نظير ماي لانتا، مااولاكس، كاهش دهنده هاي مواد اسيدي چون تاگامت و
pepcid AC استفاده كنيد. دكتر گريل وان ميگويد: اين داروها كابوس برگشت مواد معده ــ روده را به مري كاهش ميدهند.

سنجيده غذا بخوريد
چنانچه درد گلو مشكل ايجاد كرده است و برگشت اسيدي داريد، بايد مواظب باشيد كه چه نوع غذايي بخوريد و چه موقع بخوريد. دكتر گريلون توضيح ميدهد: خوراكيهاي سبك بخوريد و لااقل سه ساعت قبل از رفتن به رختخواب مبادرت به خوردن كنيد.

مواظب خوراكيهايي كه باعث برگشت اسيدي ميشود، باشيد
دكتر گيل وان يادآور ميگردد: از مصرف الكل، سيگار، كافئين، نعنا، و جوهر نعنا، كه اسيد معدي را تحريك ميكنند و باعث برگشت خوراكيها ميشوند پرهيز كنيد. مايعاتي را كه حاوي كربوهيدرات هستند مصرف ننماييد، زيرا كربوهيدراتها موجب نفخ معده شده و دريچه بين معده و مري را در فشار قرار ميدهند. اين دريچه وظيفه دارد كه از برگشت مواد از معده به مري جلوگيري كند.

مصرف دارو را كنترل نماييد
دكتر گرگوري گريل وان ميگويد: بسياري از داروهاي نوع مختلف، روي صدا اثر گذاشته و موجب گرفتگي و خشونت صدا ميشوند. معمولي ترين اين داروها استروئيدها ميباشند. استروئيدي كه به شكل قرص مصرف ميگردد
prednisone (Dallasone) ميباشد، و استروئيدي كه همراه با فرو بردن نفس به مصرف ميرسد Flunisolide(Nasalide) است. بسياري از استروئيدها تارهاي صوتي را ضعيف كرده و پوسته غشايي را بي رمق نموده و در كيفيت صدا تاثير ميگذارند. اما هرگز بدون مشورت با پزشك اين داروها را قطع ننماييد.

چه زماني بايد به پزشك مراجعه نمود؟
اگر بيش از دو هفته به درد گلو مبتلا شده ايد، به دكتر مراجعه نماييد. همچنين چنانچه در گلو احساس درد ميكنيد و نميدانيد چه مدتي است كه سرما خورده ايد و دليل ديگري براي آن نداريد، بايستي به پزشك مراجعه كنيد. دكتر گيل وان متخصص حلق و گوش و بيني ميگويد: خشن شدن صدا ممكن است علامت سرطان گلو بوده و سالمندان از اين حيث در خطر بيشتري هستند، بخصوص اگر سابقه كشيدن سيگار يا مصرف الكل داشته باشند. همچنين اگر شك داريد كه علت گلو درد ممكن است سوزش قلب توأم با سرفه كردن و خلط آمدن يا مشكل بلع باشد، بايد به پزشك مراجعه نماييد
<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

/ 0 نظر / 74 بازدید