مواد موجود در پوست مركبات موجب كاهش كلسترول خون ميشود

كلسترول بالاي خون يكي از عوامل مهم بروز بيماريهاي قلبي است. در دو دهه اخير بعضي از كارخانه هاي داروسازي با استفاده از حساسيت مردم در مورد ضرر و زيان كلسترول بالاي خون و بزرگ جلوه دادن موضوع، داروهايي را به بازار عرضه نمودند كه گاهي همراه با عوارض جانبي خطرناكي هستند. دست اندركاران گياه درماني هم در اين مدت ساكت ننشسته بودند و به فعاليتهاي علمي خود ادامه ميدادند كه نتايج بعضي از آنها جالب و مهم هستند.
اين هفته ژورنال علمي
AGRICULTURE ANDFOOD CHEMISTRY مقوله جالبي را چاپ نمود مبني بر اينكه بعضي از مواد موجود در پوست مركبات مانند‌ نارنگي و پرتقال ميتوانند به طور چشمگيري ميزان كلسترول بد خون را كاهش دهند. ماده PMF يا POLYMETHOXYLATED FLAVONES كه آنتي اكسيداني بسيار قوي ست، در پيشگيري بسياري از بيماريهاي مزمن مانند ديابت و سرطان و بيماريهاي قلبي نقش مهم دارند. مقداري از همين ماده را هم ميتوان در چاي و برخي از ميوه ها و سبزيها ديد.
پژوهشگران اين پروژه تحقيقاتي معتقدند كه همين آنتي اكسيدانهاي موجود در پوست مركبات به همراه مقداري ويتامين
E ميتوانند‌ كلسترول بد خون را كاهش دهند و بر عكس داروهاي شيميايي، هيچ عوارض جانبي هم نخواهند داشت.
بعضي از مردم عادت دارند كه پوست مركبات را هم به همراه ميوه آن مصرف ميكنند و همانطوري كه در عادت غذايي مردم ايران نيز ديده ميشود مصرف پوست مركبات به صورت مربا و يا پوره و عصاره در شيريني سازي و ديگر صنايع مواد غذايي به عنوان افزاينده غذايي و به خاطر عطر خوش و رنگ خوب آن استفاده ميگردد.
در اين بررسي جالب و مهم پژوهشگران توانسته اند
PMF پوست مركبات را به حيوانات آزمايشگاهها كه داراي كلسترول بالاي خون بودند تغذيه نمايند و آن را تا حدود 40 درصد تقليل دهند. اميد‌ است اين بررسي بر روي انسان ادامه يابد و نتايج چشمگيري به دست آيد زيرا اگر روش طبيعي براي تقليل كلسترول بد خون پيدا شود و بتوان از طريق غذا از بروز عوارض ناهنجار آن جلوگيري كرد بسياري از مشكلات و گرفتاريهاي مربوط به سلامتي و بهزيستي حل خواهد شد.

/ 0 نظر / 25 بازدید