اسهال باسيلي ( شيگلوز )

بيماري حاد باکتريايي است که روده بزرگ و انتهاي اثني عشر را درگير مي کند . <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

اسهال توأم با تب ، تهوع ، گاهي مسموميت ، استفراغ ، پيچش و زورپيچ ازعلائم آن مي باشد . در فرمهاي کلاسيک بيماري مدفوع حاوي خون و بلغم است که ناشي از زخمهاي مخاطي و آبسه هاي کوچک ناشي از هجوم باکتري مي باشد . عفونت بدون نشانه هم وجود دارد . بيماري از فرم آبکي اسهال تا اغما در کودکان متغير باشد .

بيماري به طور خود به خود طي ۷-۴ بهبود مي يابد .

ميزان کشندگي بيماري با تواناييهاي ميزبان و گروه باکتري درگير کننده ارتباط دارد .

نوع ۱ شيگلا ديسانتري شديدترين حالت بيماري را ايجاد مي کند .

در نوع خاصي از اين شيگلا در افرادي که آمادگي ژنتيکي دارند سندرم رايتر ايجاد مي شود .

* تشخيص : با کشت نمونه مدفوع و جدا کردن باکتري داده مي شود . کشت سريع نمونه ها با استفاده از محيطهاي کشت اختصاصي و مناسب از رشد نوع يک جلوگيري مي کند و بايستي براي جدا کردن آن از روشهاي خاصي کمک گرفت .

اين بيماري در تمام نقاط دنيا يافت مي شود و احتمالاً سالانه منجر به مرگ ۰۰۰/۶۰۰  نفر در دنيا مي شود . دو سوم موارد بيماري و اغلب موارد مرگ در سن زير ۱۰ سالگي يافت مي شود .

ابتلا به اين بيماري در زير ۶ ماهگي شايع نيست .

همه گيري بيماري معمولاً در مردان همجنس باز ، محيطهاي شلوغ و پرجمعيت و مکانهايي که بهداشت فردي رعايت نمي شود مثل زندانها ، مؤسسات نگهداري کودکان ، مهدکودکها ، بيمارستانهاي رواني و اردوگاههاي پناهندگان اتفاق مي افتد .

شيگلاهاي مقاوم به آنتي بيوتيک در سراسر دنيا پراکنده اند .

* مخزن : انسان تنها مخزن قابل توجه اين باکتريهاست . 

* روش انتقال : از طريق تماس مستقيم يا غيرمستقيم با بيماران يا حاملين موقت باکتري از طريق مدفوع و دهان صورت مي پذيرد . آلودگي ممکن است بعد از خوردن مقدار کمي از شيگلا ( ۱۰۰ - ۱۰ عدد )  ايجاد شود .

افراديکه دست آلوده به مدفوع خود را خوب شستشو نمي کنند و يا مدفوع در زير ناخنهاي آنها باقي مي ماند از کساني هستند که نقش اول را در انتقال باکتری به عهده دارند .

دوره کمون : ۳-۱ روز ، ولي در فرم ديسانتري به يک هفته هم مي رسد .

دوره واگيري : در دوران حاد بيماري و تا زماني که شيگلا در مدفوع وجود دارد انتقال صورت مي پذيرد . ( معمولاً تا ۴ هفته پس از شروع بيماري )

خوردن شيرمادر ، نوزادان و شيرخواران را از ابتلاي به شکل شديد بيماري محافظت مي کند .

درمان :

درمان اختصاصي شامل جايگزين کردن آب و املاح از دست رفته به شکلهاي مناسب ومصرف آنتي بيوتيک اختصاصي که صرفاً بايستي توسط پزشک مصرف شود .

استفاده از داروهاي ضدحرکت روده توصيه نمي شود .

استفاده از داروهاي يبوست زا ممنوع است .

مصرف آنتي بيوتيکها در همه گيريها به عنوان پيشگيري توصيه نمي شود

http://www.irib.ir/health/

 

/ 0 نظر / 98 بازدید