عدم كنترل ادرار در سالمندان

عدم كنترل ادرار در بين سالمندان پديده ايست معمولي. به احتمال بسيار ميخواهيد بدانيد آيا چيزي وجود دارد كه ادرار غيرارادي را كنترل نمايد؟
دكتر
Neil Resnick رئيس بخش پيري شناسي در بيمارستان زنان بوستون و دانشيار علوم پزشكي دانشكده طب هاروارد ميگويد: "تكرر ادرارها طبيعي نيست، و سن هر چه باشد نبايد به آن دچار شويد. وي اضافه ميكند: تكرر ادرار مربوط به سن يا جنيست نيست. عدم كنترل ادرار هميشه قابل مداوا بوده و اكثرا مداوا ميشود."
در آمريكا لااقل 13 ميليون نفر دچار تكرر ادرار هستند و به اصطلاح تخليه غيرارادي دارند. اين موضوع اصلا (چه براي مرد و چه براي زن) قابل قبول نيست. تقريبا 11 ميليون از اين 13 ميليون را طبقه زنان تشكيل ميدهند ـ در واقع از هر سه زن در طول عمر يك نفر تكرر ادرار پيدا ميكند.
در بيشتر اين موارد پزشك نميتواند راه حلي به شما ارائه كند، اما روشهايي وجود دارد كه خودتان ميتوانيد آنها را براي جلوگيري از ادرار غيرارادي به كار ببنديد.
<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

اولين اقدام
تمرين عضلات لگن خاصره را فرا گيريد
دكتر ريس نيك ميگويد: ورزش دادن به عضلات لگن خاصره كه به نام
Kegel exercise معروف شده، به بسياري از زنان كمك ميكند تا عدم كنترل ادرار را مداوا نمايند.
ورزش عضلات لگن خاصره، عضلات كف لگن را كه پشتيبان مثانه هستند، تقويت ميكند، وقتي كه عضلات مزبور قوي تر شوند، ادرار غيرارادي را كنترل ميكنند.
با ورزش دادن به عضلات لگن خاصره، ميتوانيد به سرعت عضلات كف لگن را منقبض كنيد، مثل اينكه بخواهيد جريان ادرار را متوقف نماييد. انقباض عضلات را در حدود 3 ثانيه حفظ نماييد، سپس عضلات را به مدتي مساوي آزاد سازيد. اين دو حركت به عنوان يك تمرين به حساب ميآيد. دكتر ريسنيك ميگويد: روزانه انجام 45 مرتبه ورزش مورد بحث (سه نوبت 15 مرتبه اي) لااقل به مدت 6 هفته ميتواند ادرار غيرارادي را كنترل كند. اين ورزش مانند هر ورزش ديگر عضلات نياز، به صرف وقت دارد.
مهمترين مسئله در خصوص تمرين لگن خاصره آن است كه ميتوانيد اين تمرين را در هر كجا كه باشيد انجام دهيد ـ در اتومبيل در حال رانندگي، در بازي بريج، در زمان ظرفشويي ـ و كسي از اين تمرين آگاه نميشود. دكتر ريس نيك يادآور ميشود: اگر اين تمرين را به درستي انجام دهيد، ميتوانيد مانع تكرر ادرار شده و از ادرار نمودن غيرارادي جلوگيري كنيد.
دكتر ريس نيك ميگويد: به خاطر داشته باشيد، اثر مفيد اين ورزش مانند هر ورزش ديگر فقط تا زماني كه ورزش ادامه داشته باشد ثابت ميماند. يكي از تحقيقات نشان ميدهد، زناني كه سه مرتبه در هفته اين ورزش را انجام داده اند، به بالاترين توفيق دست يافته اند، حتي پس از 5 سال تكرر ادرار، اين توفيق حاصل ميشود.

راههاي عاقلانه ديگر
يادداشت برداري نماييد
دكتر ريسنيك تاكيد ميكند: قبل از مراجعه پزشك، بهتر آن است كه به مدت 2 روز، دفعاتي كه در شبانه روز ادرار ميكنيد، يادداشت نماييد. هر نوبت كه عمل تخليه مثانه را انجام ميدهيد (ادرار ميكنيد) آن را يادداشت كنيد، هر نوبت كه ترشح داشتيد آن را يادداشت كنيد، و فعاليتهايي را كه باعث ادرار غيرارادي شده بنويسيد، مانند عطسه زدن، سرفه كردن، يا ورزش نمودن، يادداشت كردن مقدار ترشح مفيد واقع ميشود. يادداشت نماييد كه ترشح موردبحث چند قطره بوده يا بيش از آن. اين يادداشتها به دكتر كمك ميكند تا تشخيص دهد به چند نوع از انواع ادرار غيرارادي مبتلا هستيد و راه صحيح درمانتان چيست.

تعيين زمان تخليه ادرار
دكتر
Phillip Barksdale متخصص پيري شناسي در بيمارستان زنان Baton Rauge لوئيزيانا ميگويد: كساني كه به طور غيرارادي ادرار ميكنند، اگر زمان تخليه را تنظيم نمايند، ميتوانند در كنترل ادرار در خود اعتماد به نفس ايجاد كنند.
براي آن كه مثانه به طور منظم عمل تخليه را انجام دهد، هر يك يا دو ساعت ادرار كنيد تا از پر شدن مثانه جلوگيري كرده باشيد.
دكتر باكزويل ميگويد: بعد از آن كه توانستيد با اين اقدام بعد از چند روز محل را خشك نگهداريد، فاصله ادرار را از يكي دو ساعت زيادتر كنيد(مثلا ۳ ساعت)، چنانچه بتوانيد با فاصله ادرار كنيد، ميتوانيد ادرار را كنترل نماييد، و به اين ترتيب قادر خواهيد شد كه در تخليه صبر پيشه گيريد.

مواظب آشاميدن باشيد و زمان آن را يادداشت نماييد
الكل و آشاميدني هاي كافئين دار مانند قهوه و چاي توليد ادرار را تحريك ميكنند.
دكتر باركز ميگويد: آشاميدن آنها را روزانه به يك يا دو نوبت محدود كنيد، و يا به طور كلي از نوشيدن آنها صرفنظر نماييد.
دكتر باركز ديلي ميگويد: اين عمل كمك ميكند تا از تكرار تخليه مثانه كاسته شود. همچنين آشاميدنيهاي عصرانه را كم كنيد. هر چه بر روي مثانه كمتر فشار وارد شود، كمك ميكند تا به علت كم شدن دفعات ادرار در شب آرامش بيشتري پيدا كنيد.

سعي نكنيد به كلي چيزي ننوشيد
ممكن است سعي كنيد در روز كمتر از مايعات استفاده نماييد، تا مجبور نشويد مرتب ادرار كنيد.
دكتر باركز ديل ميگويد: مهم آن است كه از نظر حفظ سلامتي مقدار لازم مايعات را بنوشيد. هرگاه تشنه هستيد، و عالما و هوشيارانه و به اراده خود از نوشيدن مايعات خودداري كنيد، اين محروميت ميتواند به سرعت بدن را خشك سازد. (
Dehydration)، بخصوص در زمان سالمندي.

اهميت زمان ادرار
دكتر رس نيك ميگويد: به بسياري از افرادي كه ادرار غير ارادي دارند ميتوان آموزش داد كه در موقع فشار فيزيكي بر مثانه، عضلات لگن خاصره را منقبض سازند.
او اضافه ميكند: معمولا قبل از سرفه زدن يا عطسه كردن متوجه باشيد كه سرفه يا عطسه در راه است. اگر در آن موقع تمرين انقباض عضلات لگن خاصره بكنيد، ميتوانيد جلو ادرار غيرارادي را بگيريد.

چيزي كه باعث سرفه يا عطسه شود از بين ببريد
دكتر باركز ديل ميگويد: بعضي از اوقات مداواي حساسيت يا سرفه ميتواند تكرر ادرار را مداوا كند. زماني كه علت فيزيكي از بين برود، غالبا موجب جلوگيري از تكرر ميشود.

از محصولات جاذب رطوبت استفاده نماييد
افرادي كه نميتوانند ادرار خود را كنترل نمايند، به طور سنتي از محصولات جذب كننده رطوبت مانند
Maxipads يا زيرپوش يك بار مصرف، بهره ميگيرند.
ضمن اين كه اين محصولات براي مقابله با ادرار غير ارادي به وفور به مصرف ميرسند، معذالك نبايستي تنها به آنها تكيه داشت.
دكتر پرس نيك و دكتر باركز ديل توصيه ميكنند همراه استفاده از اين نوع جذب كننده هاي رطوبت از مداواي پزشكان غافل نباشيد.

چه زماني بايستي به پزشك مراجعه نمود؟
طبق نظر دكتر نيل رسنيك عدم كنترل ادرار به ندرت علامت مشكل جدي، از جمله تومور مغزي، مسدود شدن مجراي ادرار، جدا شدن ديسك، يا سفت شدن نسوج ميباشد.
چنانچه موارد مذكور به موقع و سريع تشخيص داده شود، در بيشتر موارد قابل معالجه ميباشند، لذا نبايستي از مراجعه به پزشك كوتاهي نمود. دكتر رسنيك ميگويد: اگر مسئول بهداشت گفت: ادرار غيرارادي معالجه نميشود، آن گفته را وحي منزل ندانيد. زيرا درخصوص راههاي جديد مداوا پيوسته تحقيق ميشود و همچنان ادامه دارد، بنابراين بايستي به پزشكي مراجعه كنيد كه آگاهي هاي روز پزشكي را بداند
.

منبع : http://www.shahrvand.com/

 

/ 0 نظر / 263 بازدید