10 شيوه علمي براي احساس شادماني در زندگي

داشتن احساس خوب درباره زندگي داراي دو بخش است.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 بخش يك آن يادگيري انديشيدن به خود با اتكا به روش هاي سلامت بخش است. اين يك مهارت آموختني است، هيچكس چه زن و چه مرد آن را به صورت فطري در خود ندارد. گاه بايد مانند كودكان بكوشيم تا اعتماد به نفس و عزت نفس به دست آوريم. اگر اين كار را نمي كنيم، بايد به مثابه يك بزرگسال بكوشيم تا راه دستيابي به اعتماد به نفس و عزت نفس را بيابيم.

بخش دوم داشتن احساس خوب درباره زندگي، در گروه پاسخگويي به سؤالاتي از اين دست است: آيا وقوع رخدادها يا پيشامدهايي را تسهيل مي كنم؟

آيا خودم را موفق مي دانم؟ آيا براي رسيدن به راههاي به اعتماد به نفس انديشيده ام؟ و...در ادامه 10 شيوه براي كسب احساس شادماني در زندگي ارائه مي شود.

1 –هرگز از پرسش كردن بازنمانيد.

هرگاه از انجام كاري دلزده و خسته شديد، از خودتان بپرسيد: «به چه نحوي كاري كه انجام مي دهم به من در رسيدن به هدف نهايي ام ياري مي كند؟» «چگونه مي توانم كاري كه دارم بهتر، سريع تر، ساده تر، آسان تر و سرگرم كننده تر انجام دهم؟»

2- احساس نا اميدي را از خودتان دور كنيد.

درباره خودتان و ديگران كنجكاو باشيد و به خود و ديگران علاقه نشان دهيد، از چاپلوسي، خودشيفتگي، موذي گري و... بپرهيزيد! هرگز فكر نكنيد راهي را كه پيش گرفته ايد، آخرين راه است. پيوسته به دنبال گزينه هاي ديگر باشيد.

3 –ضعف هاي خودتان را بپذيريد.

هر كسي داراي ضعف هايي است. اين واقعيتي است! به جاي فروماندن در ضعف هاي خود و گرفتار شدن در دام يأس و نااميدي، بكوشيد بر ضعف هايتان غلبه كنيد. با ضعف هايتان دوستي كنيد تا دشمن روانتان نشود.

4 –يادگيري را هرگز فراموش نكنيد.

مغز ماهيچه اي مانند ساير ماهيچه هاست. اگر مغزتان را با يادگيري و انديشيدن ورز ندهيد، ورزيده نمي شود. براي پرورش مغز بايد آن را با فعال كردن از طريق يادگيري عملي كرد.

5 –از مطلق گرايي دوري كنيد.

ما در گسترده اي از نسبيت ها زندگي مي كنيم تلاش كنيد از هر چيزي به نسبتي كه مي توانيد بهره بگيريد و كاميابي كنيد. هيچ كس در زندگي هميشه نمي تواند نمره بيست بگيرد، ولي مي تواند هميشه بيشترين تلاشش را انجام دهيد و از نتيجه به دست آمده خرسند باشيد خواه پيروز باشيد يا شكست خورده.

6 –با خودتان صادق و روراست باشيد.

صادق نبودن با خود آسيب رسان تر از احترام نگذاشتن براي خودتان است. مواردي را كه با خودتان روراست نبوده ايد بنويسيد و راه صادق بودن و روراستي را با تفتيش خطاهاي خود بيابيد.

7 -گياهي را كه دوست داريد پرورش دهيد.

گلي را در باغچه يا گلدان بكاريد و آن را به زندگيتان تشبيه كنيد. آنچنان كه شاداب ماندن گل به رسيدگي و پرورش نياز دارد، زندگي خودتان هم نياز به مراقبت، تقويت، پرورش و...دارد.

8 –در گذشته زندگي نكنيد.

اجازه بدهيد غبار گذشته از شانه هايتان فرو ريزد ودانه هاي شفاف و نوراني آن راه فرارويتان را روشن سازد. هر اندازه در تيرگي گذشته گام برداريد از روشنايي آينده پا پس خواهيد كشيد. فروماندن در گذشته، فروماندن در سياهي است. بايد گذشته را به پرسش كشيد ناپاكيهايش را گرفت و زنگارهايش را زدود و از آن به مثابه عنصري براي پي ريختن آينده وشادمانه زيستن در حال بهره گرفت.

9 –در «حال» شنا كنيد.

وقتتان را بر سر آنچه نمي توانيد كنترل كنيد سپري نكنيد. به مردم و اطرافيانتان عشق بورزيد. مهرورزي يكي از راه هاي شادمانگي است! بر آنچه مي توانيد كنترل كنيد، متمركز شويد. شما مي توانيد بخوانيد، لبخند بزنيد، بخنديد، به ديگران كمك كنيد، به سپاسگزاري بپردازيد، كار كنيد و...پس اين كار را انجام دهيد!

10-چنان كوه استوار باشيد.

حقوق خودتان راباز شناسيد و به حقوق اجتماعي آگاه شويد. براي رسيدن به حق خود پيوسته بكوشيد تلاش شما ميزان دستيابي به حقوقتان را مشخص مي كند.

در اين زمينه همچنين بخوانيد:
»نوجوانان! سعی کنيد خودتان باشيد
»عوامل موفقيت در زندگي
»به همه جوانب زندگيتان توجه كنيد تا زندگی موفقی داشته باشيد
»تنها صدا است كه مي ماند !

 

/ 0 نظر / 53 بازدید