كمي حوصله و بي مزاجي (Irritability)

غالب آمريكاييان بي مزاج و كم حوصله هستند، لذا به تناسب آنها را كج خلق، هيجاني، دل نازك، ستيزه جو، عصباني، بي اعتماد، اخمو، رنجور، بهانه گير، حقه باز، خودخواه، ترش رو، تندخو، عبوس، مزاحم و لجوج مينامند. غالبا به فرد بي حوصله تندخو و ناسازگار، حساس، سركش، آتشين مزاج و ستيزه جو گفته ميشود.
دكتر اسلپ شلتن دانشيار كلينيكي با داشتن تخصص در اعصاب و روان در بيمارستان
Jeanes فيلادلفيا ميگويد: "مهم نيست كه به كم حوصله گي و بي مزاجي چه نامي بدهيم، مهم آن است كه بدانيم بي مزاجي و نداشتن حوصله و تحمل، بخشي از زنده بودن است. وي اضافه ميكند: هيچكس كامل به دنيا نيامده است.
كمي حوصله تقريبا همراه با بيماريهايي كه شامل عصبانيت، بيماري قند و آرتروز ميباشد ايجاد ميگردد. دكتر
George T.G.Rosslety مدير روانكاوي سالمندان در دانشكده طب دانشگاه سنت لوئيز ميگويد: چون به مرور سالها مشكلات پزشكي بيشتر ميشود، مسلم مينمايد كه كسالتها و دردهاي اواخر عمر ميتوانند ما را بيشتر كم حوصله كنند. اما امروزه سالمندان آمريكا كمتر از جوانان مستعد به ابتلا به بي مزاجي و كمي حوصله هستند.
در ايامي كه بي مزاج ميشويد، اگر احساس كرديد بي حوصله گي به سراغتان آمده است، اقدامات زير را معمول داريد.

اولين اقدام
استراحت نماييد و سپس در جستجوي علت كمي حوصله برآييد!
دكتر اسلپ شلتن ميگويد: هرگاه احساس كرديد كه كم حوصله هستيد، چند‌نفس عميق بكشيد و كوته زماني از كاري كه ميكنيد صرف نظر نماييد. اگر مايل باشيد ميتوانيد قدم بزنيد، يا خود را با ورزش مورد علاقه سرگرم كنيد و يا اينكه به دنبال يك سرگرمي برويد كه علاقمند به آن ميباشيد. سپس سعي نماييد علت بي مزاجي و كمي حوصله را كشف كنيد. چند دقيقه درباره چيزي كه موجب كم حوصلگي شده فكر كنيد. غالبا غم و اندوه خستگي منجر به بيمزاجي ميشود. دكتر شلتن ميگويد: اگر ميتوانيد علت كمي حوصله را پيدا كنيد، شناختن آن علت شما را در فراموشي كم حوصله گي ياري ميدهد، بخصوص اگر علت مشكلي باشد كه به طور مكرر به سراغ شما ميآيد.
مثلا: اگر تمام صورت حسابهاي پرداختي زندگي روزمره را به طور ماهيانه ميپردازيد و اين نوع پرداخت شما را عصباني ميكند، سيستم پرداخت را تغيير دهيد و در عوض به جاي پرداخت ماهيانه، صورتحسابها را به طور هفتگي پرداخت نماييد. دكتر اسلپ شلتن ميگويد: اگر پرداخت هفتگي امكان ندارد، همان ماهيانه پرداخت نماييد، منتهي براي عملي شدن كار پرداخت و جلوگيري از بي حوصله شدن وقت فراواني به انجام كار تخصيص دهيد. و پس از انجام كار، به كار سرگرم كننده لذت بخشي مانند خوردن شام در رستوران دلخواه، خود را مشغول نماييد. به اين ترتيب ميتوانيد بيمزاجي را از زندگي خود دور نگه داريد، و يا اينكه اقلا آن را كاهش دهيد.

راههاي عاقلانه ديگر
كمي استراحت كنيد
دكتر گراس برگ ميگويد: خود را به چيزي سرگرم نماييد كه منشاء كمي حوصله را از شما دور ميكند. راه برويد، در باغچه سرگرم شويد، يا تختخواب را مرتب نماييد. اگر آن فعاليت لااقل 5 يا 10 دقيقه وقت شما را بگيرد، توجه شما را به خود جلب كرده و به شما وقت ميدهد كه آرام شويد و به وضع تحريك كننده اي عكس العمل نشان ندهيد و يا چيزي نگوييد كه بعدا موجب ندامت شما بشود و تأسف بخوريد.

چيز خوشبويي را ببوييد
اگر بخواهيد از راه گياه درماني با كم حوصلگي مقابله كنيد، يعني از درمانهاي قديمي بهره ببريد، ميتوانيد از روغن لاوندر (
Lavender) بهره گيريد. اين نوع درمان وسيله دكتر John Steele مشاور گياهي و گياههاي خوشبو و سخنران جهاني داروهاي گياهي كه شركت Lifetree Aromatix را اداره ميكند، توصيه شده است. شركت لايف تري آروماتيكس شركتي است كه محصولات گياهي را فروخته و اطلاعات مربوط به آن را در اختيار ميگذارد.
دكتر
Steele ميگويد: مصرف لاوندر بي ضرر بوده، گياه ضدافسردگي آرام بخشي است كه حاوي نمكهاي آلي Esters ميباشد. استرز خاصيت آرام بخش زيادي براي مغز و بدن دارد.
او يادآور ميگردد: 3 تا 4 قطره روغن لاوندر را روي دستمالي بچكانيد و هر وقت احساس كم حوصلگي نموديد، دستمال را ببوييد. دكتر استيلز ميگويد: روغن اصلي لاوندر، عصاره تقطير شده گياه بوده و بخش اعظم نيروي درماني گياه را در بردارد. اين روغن كه به نام
LavenderEssential ails ناميده ميشود، در غالب فروشگاه هاي مواد غذايي بهداشتي به فروش ميرسد.

كم حوصلگي را نشان دهيد
دكتر اسلپ شلتن توصيه ميكند: به جاي سعي در پنهان نگه داشتن احساساتتان، بگذاريد ديگران بدانند كه شما روز بدي داريد. اگر به راحتي قبول كنيد كه كارها به خوبي پيش نميرود، از قبل عذرخواهي كنيد كه كم حوصله ميباشيد، هيجان كاهش يافته، اطرافيان از وضع شما آگاه شده و از شما پشتيباني ميكنند.
دكتر شلتن ميگويد: سالمندان به خاطر اين كه اندك چيزي آنها را هيجاني و بي حوصله ميكند و يا بعضي امور آنها را از خود بي خود ميسازد، غالبا بي حوصله ميشوند و نميدانند چگونه حمايت ديگران را نسبت به خود درخواست نمايند. از احساس خود به ديگران بگوييد. منسوبين و دوستان با همدردي و خوش خلقي پاسخ داده و براي خارج ساختن شما از بي حوصلگي، از شما پشتيباني مينمايند.

بر مصرف دارو نظارت نماييد
دكتر جورج گراسبرگ مدير مسائل رواني سالمندان ميگويد: كافئين علت عمده بي حوصله شدن است. چنانچه فكر ميكنيد بيش از حد كم حوصله شده ايد، صبحها فقط يك فنجان قهوه(يك هشتم اونس) بخوريد و در طول روز از قهوه بدون كافئين استفاده نماييد.
سعي كنيد از مصرف قهوه صبحانه يك فنجان بكاهيد و از آشاميدن نوشيدني هاي كافئين دار و ساير شربتها اجتناب ورزيد. به اين ترتيب از عادت خوردن چيزهاي كافئين دار خواهيد افتاد.
دكتر بروس پلاك استاد بخش روانكاوي ميگويد: علاوه بر كافئين تقريبا هر دارويي كه موجب آزار گشته و نارضايتي توليد كند، موجب كمي حوصله ميگردد. داروهايي كه در سالمندان ايجاد كمي حوصله ميكند، عبارتند از:
- آرام بخش هايي نظير
Benzodiazepineها
- داروهاي ويژه درمانهاي رواني مانند
-
Risperidone(Risperdal) يا Haloperidol(Haldol)
- داروهاي معالج فشار بالاي خون چون
Beta-blocker propanololها(ايندرال) و Nadolol(Corgard)
- داروهاي ويژه بيمار
Parkinson مثل Levodopa(Sinemet) يا pramipexol(Mirapex)
- محصولات تسكين دهنده گرفتگي عضلات و سرماخوردگي مانند داروهاي
Tavist-D كه داراي فنيل پروپانولامين بوده و شامل Contact، Comtrex يا داروهاي رژيمي مانند Acutrim و Dexatrine ميباشند.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

چه زماني بايد به پزشك مراجعه كرد؟
كم حوصله اي ميتواند علامت بسياري از بيماريها از سرماخوردگي تا افسردگيهاي شديد يا آلزايمر باشد. دكتر بروس.ج پولوك ميگويد: اگر به مدت دو هفته يا بيشتر احساس كرديد كه بي حوصله ميباشيد، به دكترتان بگوييد و نيز علاوه بر كمي حوصله اگر هر يك از موارد زير را تجربه ميكنيد، با پزشك خود مشورت نماييد.
1- بي اشتهايي 2- مشكل خواب 3- رها كردن شغل 4- برهم زدن رابطه خانوادگي

 

/ 0 نظر / 111 بازدید