# پرشین_بلاگ

جدول تکامل کودکان ۵/۱ ماهگي تا ۲۴ ماهگي

۲۴ ماهگي ۱۸ ماهگي ۱۵ ماهگي ۱۲-۱۳ ماهگي ۹-۱۰ ماهگي ۵/۴  تا ۶ ماهگي ۳-۴ ماهگي ۵/۱ تا ۲ ماهگي رديف درآوردنجليقهلباس ترکيبکلمات استفادهازقاشق و چنگال توپبازي دستتکاندادن به نشانه خداحافظي دستدستيکردن تلاشبرايگرفتن اسباب بازي خندهصدادار شناختدستهايش توجهبهصورت لبخندزدن ۱ حداقل ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 204 بازدید